Søgebegreb

Schaeffler øger nettoresultat med 45 %

09-03-2017 | Aarhus

· Omsætning korrigeret for valutakurser +3,4 % - EBIT margin før ekstraordinære poster på 12,7 %

· Automotivedivision med rekordresultat - omorganiseringen af industridivisionen skrider godt fremad

· Nettoresultat stiger med 45 % til 850 millioner euro – forslag til udbytte: Stigning med 15 til 50 cents

· Leverage ratio markant reduceret - frit cash flow fordoblet

· Ca. 1,1 milliard euro investeret – 2.500 nye arbejdspladser kommet til

· Strategi ”Mobility for tomorrow” vedtaget – fokus på E-mobilitet, Industri 4.0 og Digitalisering som centrale fremtidsmuligheder.

Schaeffler, der er en global leverandør til automobilindustrien og den industrielle sektor, kunne i regnskabsåret 2016 fortsætte sin positive kurs. Selskabets omsætning steg til 13,3 milliarder euro (året før: 13,2 milliarder euro). Dette svarer til en vækst korrigeret for valutakurser på 3,4 procent

Rekordresultat i automotiveforretningen – omorganiseringen af industridivisionen skrider godt fremad
Den positive forretningsudvikling i 2016 kan tilskrives automotiveforretningen, der rapporterede om en omsætningsstigning uden valutakurseffekter på 6,0 procent sammenlignet med året før. Automotiveforretningen vækstede endnu engang hurtigere end den globale produktionsvolumen af personbiler og varevogne (+4,8 procent). I et regionalt perspektiv bidrog primært den stærke efterspørgsel i region Greater China til væksten. Aftermarkedet udviklede sig også positivt og vækstede med 10,8 procent korrigeret for valutakurser.

Industriforretningen viste et fald i et vanskeligt marked. Omsætningen faldt med 4,8 procent (korrigeret for valutakurser). Mens sektorerne vind, two wheelers og aerospace øgede omsætningen, virkede den lave efterspørgsel, først og fremmest inden for råvare- og jernbanesektoren, negativt på omsætningsudviklingen.

Alle Schaeffler Groups regioner bidrog til væksten. I region Europa steg omsætningen med 1,8 procent (korrigeret for valutakurser). I region Americas lå omsætningen uden valutakurseffekt på niveau med året før. Drevet af en automotiveforretning i stærk fremgang steg omsætningen i region Greater China og Asien/Pacifik med henholdsvis 13,3 procent (korrigeret for valutakurser) og 4,7 procent (korrigeret for valutakurser).

Nettoresultatet steg med ca. 45 % til 859 millioner euro – forslag til udbytte: Stigning med 15 til 50 cents
Resultat før renter og skat (EBIT) før ekstraordinære poster lå på 1.700 millioner euro (året før: 1.676 millioner euro). Den tilsvarende EBIT margin før ekstraordinære poster beløb sig til 12,7 procent. Ekstraordinære poster på 144 millioner euro bestod primært af hensættelser til omstruktureringer og retssager. Lavere renteudgifter forbedrede regnskabsresultatet med 206 millioner euro til -341 millioner euro (året før: -547 millioner euro). Nettoresultatet over for aktiehaverne steg med 45 % til 859 millioner euro (året før: 591 millioner euro), primært grundet det forbedrede regnskabsresultat.

På denne baggrund foreslår direktionen en forhøjelse af det regulære udbytte fra 35 cent til 50 cent pr. ordinær aktie uden stemmeret på den årlige generalforsamling. Sammenlignet med året før svarer dette til en stigning på ca. 43 procent. Den planlagte dividende til aktiehaverne af nettoresultatet før ekstraordinære poster svarer til et uddelingsforhold på ca. 34 procent (året før: ca. 29 procent).

Klaus Rosenfeld, CEO i Schaeffler AG, var tilfreds med resultatet for 2016: ”2016 var et stærkt år. Vi er velpositioneret til fremtidens muligheder. Vores nettoresultat er steget med 45 % til 859 millioner euro. Den regulære dividende skal forhøjes fra 35 til 50 cent pr. ordinær aktie uden stemmeret”.

Leverage ratio markant reduceret – frit cash flow tæt på fordobling
Selskabet reducerede i løbet af 2016 sin nettogæld med ca. 2,3 milliarder euro. Nettogælden beløb sig til 2.636 millioner euro pr. 31. december 2016 (året før: 4.889 millioner euro). Leverage ratio før ekstraordinære poster, dvs. forholdet mellem nettogæld og EBITDA før ekstraordinære poster, blev forbedret fra 2,1x til 1,1x. Som et resultat af selskabets markant forbedrede finansielle situation modtog Schaeffler AG ”investment grade rating ” fra Moodys i oktober 2016.

Det operative cash flow steg med 504 millioner euro til 1.876 millioner euro (året før: 1.372 millioner euro). Det frie cash flow steg til 735 millioner euro, tæt på en fordobling i forhold til forrige år (året før: 370 millioner euro). ”Stigningen i det operative cash flow med ca. 500 millioner euro skyldes primært det forbedrede operative resultat og lavere renteudgifter, som følge af vores reducerede gæld”, udtaler CFO Dr. Ulrich Hauck.

Ca. 1,1 milliard euro investeret – 2.500 nye arbejdspladser kommet til
I 2016 øgede Schaeffler sine anlægsinvesteringer med 121 millioner euro til 1.146 millioner euro (året før: 1.025 millioner euro). Capex, anlægsinvesteringer i procent af omsætningen, lå på 8,6 procent (året før: 7,8 procent). Anlægsinvesteringerne blev primært iværksat i Europa (657 millioner euro) og Greater China (234 millioner euro) og vedrører kapacitetsudvidelser og anlæg til produktopstart.

I 2016 skabte Schaeffler ca. 2.500 nye arbejdspladser. Schaeffler havde 86.662 medarbejdere pr. 31. december 2016, hvilket svarer til 3 procent over niveauet året før. I Tyskland steg medarbejderantallet med ca. 400 til omtrent 31.200 medarbejdere.

Strategi ”Mobility for tomorrow” – E-mobility, Industri 4.0 og Digitalisering
Schaeffler Group har vedtaget sin strategi ”Mobility for tomorrow”, som blev færdiggjort i 2016 og nu implementeres. Med denne strategi vil selskabet koncentrere sig om tre centrale områder, der er relevante for fremtiden: E-mobilitet, Industri 4.0 og Digitalisering.

En af de vigtigste teknologiske ændringer inden for automobilindustrien er biler med elmotorer. Som leverandør til automoblindustrien med stor produktionsekspertise og systemforståelse ser Schaeffler denne udvikling som en udfordring, men også som en stor mulighed. Antallet af kundeprojekter og produktionsordrer med høj volumen inden for e-mobilitet er stadigt stigende. Schaeffler Group har netop fået seks serieproduktionsordrer med høj volumen på e-aksler og hybridmoduler fra forskellige kunder verden over.

Schaefflers produktionskompetencer og systemforståelse efterspørges også, når det gælder Industri 4.0. Lejer har en ideel placering, så de kan generere data ved hjælp af sensorer. Sådanne data giver en forståelse og en indsigt, der kan give kunderne yderligere fordele og merværdi. Schaeffler Group kan tilbyde et bredt udvalg af løsninger til dette område, f.eks. online tilstandsovervågning til jernbaneindustrien.

Digitalisering forandrer ikke blot produkter og produktionsprocesser, men også alle processer fra udviklingen af et produkt til slutbrug hos kunden. Et af Schaefflers vigtigste strategiske initiativer er den ”Digitale Agenda” med fire vigtige digitale forretningsscenarier (produkter & services, maskiner & processer, analyser & simulering samt brugeroplevelse & kunders værdi). På denne måde spiller Schaeffler en aktiv rolle i at skabe nye og udvidede forretningsmodeller.

For 2017 regner Schaeffler med en omsætningsvækst uden valutakurseffekt på 4 til 5 procent. Koncernen forventer, at automotivedivisionen også i 2017 vil vækste hurtigere end den globale produktion af personbiler og varevogne. Inden for industridivisionen forventes en omsætning på niveau med året før. Selskabet forventer derfor som tidligere at opnå en EBIT margin før ekstraordinære poster på 12 til 13 procent. Schaeffler regner med et frit cash flow på ca. 600 millioner euro i 2017.

Klaus Rosenfeld konkluderer: ”Vi har haft en god start på 2017. Men markedet kræver fleksibilitet. Vi tænker derfor langsigtet og har fortsat fokus på kvalitet, teknologi og innovation. Vi er velpositioneret i forhold til E-mobility, Industri 4.0 og Digitalisering.”

Forward-looking statements and projections
Certain statements in this press release are forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties and assumptions that could cause actual results or events to differ materially from those expressed or implied by the forward-looking statements. These risks, uncertainties and assumptions could adversely affect the outcome and financial consequences of the plans and events described herein. No one undertakes any obligation to publicly update or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise. You should not place any undue reliance on forward-looking statements which speak only as of the date of this press release. Statements contained in this press release regarding past trends or events should not be taken as representation that such trends or events will continue in the future. The cautionary statements set out above should be considered in connection with any subsequent written or oral forward-looking statements that Schaeffler, or persons acting on its behalf, may issue.

About Schaeffler
The Schaeffler Group is a global automotive and industrial supplier. Top quality, outstanding technology, and exceptionally innovative spirit form the basis for the continued success of the company. By delivering high-precision components and systems in engine, transmission, and chassis applications, as well as rolling and plain bearing solutions for a large number of industrial applications, the Schaeffler Group is already shaping “Mobility for tomorrow” to a significant degree. The technology company generated sales of approximately EUR 13.3 billion in 2016. With around 86,600 employees, Schaeffler is one of the world’s largest family companies and, with approximately 170 locations in over 50 countries, has a worldwide network of manufacturing locations, research and development facilities, and sales companies.

Udgiver: Schaeffler Danmark ApS
Udgivelsesland: Danmark

Downloads

Pressemeddelelser

Pakke (pressemeddelelse + medier)

Del side

Hos Schaeffler anvender vi cookies for at gøre vores website mere brugervenlig for dig. Ved at bruge websitet, accepterer du brugen af cookies. Yderligere oplysninger

Accepter