Søgebegreb

Schaeffler: Stærk automotive forretning driver væksten

10-11-2016 | Aarhus

· Omsætning på ca. 10,0 milliarder euro, en stigning på 2,7 % korrigeret for valutakurser
· EBIT margin forbedret til 12,8 %
· Nettoresultat steg med 29 % til 672 millioner euro
· Stærk automotive forretning, nedgang i industriforretning
· Forventninger til 2016 bekræftet

Schaeffler, der er en global leverandør til automobilindustrien og den industrielle sektor, fortsætter sin positive forretningsudvikling i 3. kvartal 2016 takket være automobilforretningen. Omsætningen steg i de første ni måneder til ca. 10,0 milliarder euro (året før: ca. 10,0 milliarder euro). Udelades valutakurseffekten lå væksten på 2,7 procent. EBIT margin blev forbedret med 0,5 procentpoint til 12,8 procent (året før: 12,6 procent). Samtidig steg nettoresultatet med 29 procent til 672 millioner euro (året før: 521 millioner euro). Den positive forretningsudvikling kan tilskrives automotive forretningen, hvorimod der var et fald i industriforretningen i et svagt marked.

”Takket være vores stærke automotive forretning har Schaeffler udviklet sig godt, også i 3. kvartal 2016. På trods af et udfordrende marked er vi igen vokset”, sagde Klaus Rosenfeld, CEO i Schaeffler AG, under onsdagens præsentation af resultatet efter de første ni måneder af 2016.

Automotive forretningen noterede sig i de første ni måneder et omsætningsplus på 5,3 procent sammenlignet med året før (med valutakurseffekter +2,6 procent) og vækstede endnu engang markant hurtigere end den globale produktionsvolumen af personbiler og varevogne (+3,4 procent). I et regionalt perspektiv bidrog primært den stærke efterspørgsel i region Greater China og Asien/Pacifik til den væksten.

Markedet for industriforretningen var fortsat udfordrende- Omsætningen i de første ni måneder af 2016 faldt korrigeret for valutakurser med 5,3 procent (med valutakurseffekter -7,1 procent). Mens sektorerne vind, two wheelers og aerospace øgede omsætningen, virkede den lave efterspørgsel først og fremmest inden for råvare- og jernbanesektorer negativt på omsætningsudviklingen.

Omsætningen udviklede sig forskelligt inden for regionerne. I region Europa steg omsætningen korrigeret for valutakurser med 1,7 procent (med valutakurseffekter +0,5 procent). Drevet af en automotive forretning i stærk fremgang steg omsætningen i region Greater China og Asien/Pacifik korrigeret for valutakurser henholdsvis med 10,5 procent (med valutakurseffekter +5,5 procent) og 4,4 procent (med valutakurseffekter: +2,9 procent). I region Americas sås et mindre omsætningsplus korrigeret for valutakurser på 0,4 procent (med valutakurseffekter -5,0 procent).

EBIT (resultat før renter og skat) steg med 2,0 procent til 1.276 millioner euro sammenlignet med året før. EBIT margin steg fra 12,6 procent til 12,8 procent. EBIT margin i automotive forretningen lå i de første ni måneder af 2016 på 14,3 procent (året før: 13,4 procent). I industriforretningen lå EBIT margin i samme tidsrum på 7,8 procent (året før: 10,0 procent).

Finansieringsudgiften blev forbedret fra minus 462 millioner euro til minus 320 millioner euro. Nettoresultatet landede på 672 millioner euro (året før: 521 millioner euro).

I de første ni måneder af 2016 steg Schaefflers operative cash flow til 1.305 millioner euro (året før: 912 millioner euro). Anlægsinvesteringer steg til 829 millioner euro (året før: 743 millioner euro). Capex, anlægsinvesteringer i procent af omsætningen, lå på 8,3 procent (året før: 7,5 procent). ”Vi har primært investeret i maskiner og anlæg i region Europa og Greater China. På trods af store anlægsinvesteringer steg vores frie cash flow med 287 millioner euro til 479 millioner euro”, udtaler CFO Dr. Ulrich Hauck.

Nettogælden faldt markant med 2,0 milliarder euro til 2,9 milliarder euro (31. december 2015: 4,9 milliarder euro). Leverage ratio før ekstraordinære poster (forholdet mellem nettogæld og EBITDA) blev forbedret til 1,2 (31. december 2015: 2,1). Den reducerede nettogæld kunne primært tilskrives før-indløsning af firmaobligationer på ca. 1,7 milliarder euro til IHO Holding.

Selskabet bekræfter sin prognose for 2016 samlet set. ”Vi forventer stadig, at vi vil nå vores mål for 2016, selv om forretningen på automotive- og industriområdet har udviklet sig forskelligt”, udtaler Klaus Rosenfeld. Schaeffler regner med en omsætningsvækst i 2016 korrigeret for valutakurser på 3 til 5 procent, en EBIT margin på mellem 12 og 13 procent før engangseffekter og et frit cash flow på ca. 600 millioner euro.

Forward-looking statements and projections
Certain statements in this press release are forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties and assumptions that could cause actual results or events to differ materially from those expressed or implied by the forward-looking statements. These risks, uncertainties and assumptions could adversely affect the outcome and financial consequences of the plans and events described herein. No one undertakes any obligation to publicly update or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise. You should not place any undue reliance on forward-looking statements which speak only as of the date of this press release. Statements contained in this press release regarding past trends or events should not be taken as representation that such trends or events will continue in the future. The cautionary statements set out above should be considered in connection with any subsequent written or oral forward-looking statements that Schaeffler, or persons acting on its behalf, may issue.

About Schaeffler
The Schaeffler Group is a leading global integrated automotive and industrial supplier. The company stands for the highest quality, outstanding technology, and strong innovative ability. The Schaeffler Group makes a key contribution to “Mobility for tomorrow” with high-precision components and systems in engine, transmission, and chassis applications as well as rolling and plain bearing solutions for a large number of industrial applications. The technology company generated sales of approximately EUR 13.2 billion in 2015. With around 85,000 employees, Schaeffler is one of the world’s largest family companies and, with approximately 170 locations in over 50 countries, has a worldwide network of manufacturing locations, research and development facilities, and sales companies.

Follow us on Twitter @schaefflergroup to get all of our latest press releases and news.

Udgiver: Schaeffler Danmark ApS
Udgivelsesland: Danmark

Downloads

Pressemeddelelser

Pakke (pressemeddelelse + medier)

Del side

Hos Schaeffler anvender vi cookies for at gøre vores website mere brugervenlig for dig. Ved at bruge websitet, accepterer du brugen af cookies. Yderligere oplysninger

Accepter