Søgebegreb

Enradede cylindriske rullelejer med holder er enheder, der består af massive yder- og inderringe og cylindriske rullekranse. Yderringene fås med eller uden styrekanter på begge sider, inderringene har en eller to styrekanter eller ingen styrekanter. Rulleholderen forhindrer, at de cylindriske ruller kører mod hinanden under omdrejningen. Cylindriske rullelejer fås med eller uden rulleholder.

Online katalog medias

Optimeret kontakt til styrekant

Det almindelige cylindriske rulleleje har meget stor radial bæreevne og er meget stift. Ud over store radiale belastninger kan cylindriske rullelejer også optage aksiale belastninger, når de anvendes som støtte- eller styrelejer. Radiale belastninger overføres via løbebanerne, hvorimod aksiale belastninger overføres over rulleelementernes endeflader og styrekanterne. Dette begrænser naturligvis den aksiale belastning. Og her tager Schaeffler fat.

Cylindriske rullelejer med optimeret kontakt til styrekant

 Schaeffler rulningslejer og glidelejer: Cylindriske rullelejer med rulleholder

Cylindriske rullelejer med rulleholder

Cylindriske rullelejer er meget stive, har stor radial bæreevne og egner sig til høje omdrejningstal i fuldradet udførelse. Lejer med efterbetegnelse E har forstærkede ruller og derfor meget stor bæreevne.

Lejerne er adskillelige og dermed lettere at montere og demontere. Begge lejeringe kan dermed forsynes med stramme pasninger. Enradede cylindriske rullelejer med rulleholder fås som frilejer, semi-styrelejer og styrelejer.

X-life

Lejer i X-life kvalitet har en lavere ruhed og større geometrisk løbebanenøjagtighed end udførelser uden X-life. Derved er disse lejers bæreevne og levetid ved samme dimensionering større. I visse applikationer kan man derfor evt. anvende en mindre lejring.

Forskellige størrelser fås i X-life kvalitet. Disse lejer er angivet i måltabellen.

Online katalog medias
Interaktiv produktpræsentation

Schaeffler rulningslejer og glidelejer: Cylindriske aksialrullelejer

Cylindriske aksialrullelejer

Cylindriske aksialrullelejer er sammensat af aksialrullekranse, husskiver og akselskiver. Lejerne har en kompakt aksial udførelse, meget stor bæreevne, har en stor stivhed og kan optage aksiale kræfter i én retning.

Online katalog medias

Schaeffler rulningslejer og glidelejer: Cylindriske rullelejer med lav friktion

Cylindriske rullelejer med lav friktion

Cylindriske rullelejer LSL og ZSL har lav friktion, er enradede, ikke-adskillelige og svarer til dimensionsrække 23. Lejerne har massive yderringe med to styrekanter, inderringene har én styrekant. Inderringen kan adskilles, hvilket letter montagen og demontagen. Skiveholdere eller afstandsstykker forhindrer, at de cylindriske ruller kører mod hinanden under omdrejningen.

X-life

Lejer i X-life kvalitet har en lavere ruhed og større geometrisk løbebanenøjagtighed end udførelser uden X-life. Derved er disse lejers bæreevne og levetid ved samme dimensionering større. I visse applikationer kan man derfor evt. anvende en mindre lejring.

Forskellige størrelser fås i X-life kvalitet. Disse lejer er angivet i måltabellen. 

Online katalog medias

Schaeffler rulningslejer og glidelejer: Højpræcisions - cylindriske rullelejer

Højpræcisions - cylindriske rullelejer

Cylindriske rullelejer i denne udførelse er toradede højpræcisionslejer til værktøjsmaskiner. Det giver mulighed for radialt stive, højpræcise lejringer, der hovedsageligt anvendes til radial understøtning af hovedspindler.

Lejerne består af massive yderringe uden styrekanter, massive inderringe med tre styrekanter og massiv messingrulleholder med cylindriske ruller. Inderringen har konisk boring med konus 1:12, der gør det muligt at indstille radialsløret optimalt. De cylindriske rullelejer er adskillelige og dermed lettere at montere og demontere. Begge lejeringe kan dermed forsynes med stramme pasninger.

Online katalog medias

Schaeffler rulningslejer og glidelejer: Fuldradede cylindriske rullelejer

Fuldradede cylindriske rullelejer

Fuldradede cylindriske rullelejer har massive yder- og inderringe og cylindriske ruller styret af kanten. Da lejerne har max. antal rulningslegemer, har disse lejer stor radial bæreevne, de er meget stive og har begrænset pladskrav. På grund af de kinematiske forhold opnår de dog ikke de samme høje omdrejningstal, som der er mulighed for med cylindriske rullelejer med rulleholder.

Fuldradede rullelejer fås som frilejer, semi-styrelejer og styrelejer og som enradede og toradede.

X-life

Lejer i X-life kvalitet har en lavere ruhed og større geometrisk løbebanenøjagtighed end udførelser uden X-life. Derved er disse lejers bæreevne og levetid ved samme dimensionering større. I visse applikationer kan man derfor evt. anvende en mindre lejring.

Forskellige størrelser fås i X-life kvalitet. Disse lejer er angivet i måltabellen.

Online katalog medias

Schaeffler rulningslejer og glidelejer: Fuldradede cylindriske rullelejer med to noter i yderringen

Fuldradede cylindriske rullelejer med to noter i yderringen

Cylindriske rullelejer med to noter i yderringen er fuldradede, toradede enheder, der består af massive yder- og inderringe med styrekanter, cylindriske ruller styret af kanten og gummitætninger. Der er to noter i yderringene til sikkerhedsringe. Inderringene er delt aksialt, 1 mm bredere end yderringene og holdes sammen af et stålbånd.

Styreleje

Cylindriske rulellejer med noter i yderringen er styrelejer. Disse meget stive lejer optager store radiale og aksiale belastninger i begge retninger.

Da det er fuldradede lejer, har de max. antal rulningslegemer og dermed maksimale dynamiske og statiske bæretal. På grund af de kinematiske forhold opnår de dog ikke de samme høje omdrejningstal, som der er mulighed for med cylindriske rullelejer med rulleholder.

Lejer til wireskiver.

Lejeringene kan let fastgøres aksialt ved hjælp af de to noter i yderringen. Dermed er lejerne velegnet til en lejring i wireskiver.

Online katalog medias

Scheaffler X-life

X-life - proven to be better.

På disse specielle lejer er ruheden og den geometriske løbebanenøjagtighed optimeret. Det resulterer i højere bæretal og længere levetid. X-life er et kvalitetsstempel for produkter i INA og FAG brand.

Produkterne er kendetegnet ved længere levetid, som er resultatet af højere dynamisk bæretal i forhold til standardprodukter. Med samme belastning og uændrede dimensioner øges levetiden for lejer i X-life kvalitet. Der er deuden mulighed for længere vedligeholdelsesintervaller.

Yderligere information

Del side

Hos Schaeffler anvender vi cookies for at gøre vores website mere brugervenlig for dig. Ved at bruge websitet, accepterer du brugen af cookies. Yderligere oplysninger

Accepter