Søgebegreb

Yderligere vedligeholdelsesservice

Schaeffler tilbyder sine kunder services inden for områderne afbalancering og opretning, smøring og teknisk rådgivning.

Schaeffler vedligeholdelsesservice

Der findes et stort servicetilbud inden for vedligeholdelse. På baggrund af individuelle kundeønsker udarbejder eksperter fra Schaeffler et passende koncept og hjælper med at omsætte dette i praksis.

Afbalancering og opretning

Når man har konstateret, at der er problemer med et maskinanlæg, skal fejlen hurtigst muligt rettes. To af de hyppigst forekommende problemer - ubalance i pumper og ventilatorer og maskindele, der er oprettet forkert i forhold til hinanden - kan rettes direkte af eksperter fra Schaeffler.

Afbalancering

Ubalance er en af de hyppigste årsager til tekniske forstyrrelser, der kan føre til pludselige svigt af roterende maskindele. En korrekt afbalancering forlænger levetiden for roterende maskindele betydeligt. Det er med til at forbedre produktiviteten samt maskinanlæggets rådighedsfaktor. Eksperter fra Schaeffler reducerer forhøjede ubalanceværdier til normalværdier, som er opstået på grund af urenheder, slid, reparationer osv.

De finder årsagen til ubalance i maskiner med omdrejningstal fra 40 min–1 til 10 000 min–1. Typiske eksempler er pumper, ventilatorer, kompressorer, turbiner og motorer. Schaeffler tilbyder ud over en detaljeret analyse af årsagen til tekniske problemer også en udbedring af ubalancen.

Opretning

Mange maskinanlæg er sammensat af flere komponenter, fx elektromotorer og pumper. Efter installation, reparation eller eftersyn skal sådanne enheder oprettes mod hinanden. Oprettes enhederne ikke, eller oprettes de forkert, vil dette resultere i høje belastninger på lejerne samt et stigende energiforbrug med slitage til følge.

Ud over laseropretningssystemer tilbyder Schaeffler også at stå for opretningen af maskiner. Hvis der er behov for det, kommer serviceteknikeren fra Schaeffler gerne ud til kunden med det nødvendige laseropretningsudstyr og opretter enhederne i maskinanlægget efter producentens anvisninger. Når arbejdet er udført, udfærdiges en rapport.

Schaeffler vedligeholdelsesservice: Afbalancering og opretning
Schaeffler vedligeholdelsesservice: Smøring

Smøring

I mere end halvdelen af alle tilfælde er mangelfuld smøring årsag til ikke-planlagte maskinstop. Ved at benytte den fedttype, der passer præcis til anvendelsessituationen i rette mængde og med rette interval, kan levetiden forlænges betydeligt på roterende maskindele.

Services i forhold til smøring omfatter:
  • udvalg af smøremidler og smøresystemer
  • udarbejdelse af smøre- og vedligeholdelsesplaner
  • styring af smørested
  • rådgivning om smøring
  • undersøgelser og test af smøremiddel.
Schaefflers smøreservice hjælper med at:
  • forebygge fejl på roterende maskinkomponenter
  • øge produktiviteten
  • reducere omkostninger til smøring.

Et stort udvalg af førsteklasses Arcanol-lejefedter står til rådighed. Denne type fedt er særligt udvalgt og testet til brug i lejer.

Teknisk rådgivning

Virksomheder, der ønsker at indføre tilstandsbaseret vedligeholdelse som koncept, hjælper Schaeffler gerne i gang med kurser, rådgivning i løbet af indkøringsfasen, backup af eksperter på området og individuelle servicekontrakter.

Tilstandsbaseret vedligeholdelse

Maskiner og anlæg vedligeholdes ikke mere på baggrund af et eventuelt maskinsvigt eller ud fra en given tidsfaktor, men derimod ud fra maskinens aktuelle tilstand. I samarbejde med brugeren udarbejder eksperter fra Schaeffler vedligeholdelsesplaner på baggrund af resultaterne fra tilstandsovervågningen. Anbefalinger i forhold til målrettede tiltag vil reducere omkostningerne.

Servicekoncepter til producenter og operatører

Service er ikke blot en standardydelse, og udfordringerne afhænger af det enkelte maskinanlæg samt den eksisterende viden. Med afsæt i det brede Schaeffler program inden for services kan lokale, certificerede Schaeffler medarbejdere sammensætte den rigtige pakke bestående af kurser og services fra Schaeffler sammenholdt med kundens egen indsats. Spændvidden er stor og afhænger af kundens forhåndskendskab og egen arbejdskapacitet samt kravene til kvaliteten af overvågningen.

Schaeffler vedligeholdelsesservice: Teknisk rådgivning
Del side

Hos Schaeffler anvender vi cookies for at gøre vores website mere brugervenlig for dig. Ved at bruge websitet, accepterer du brugen af cookies. Yderligere oplysninger

Accepter