Søgebegreb

Tilstandsovervågning

En fejlfri og optimeret drift af komplekse maskiner og anlæg kan opnås gennem tilstandsbaseret vedligeholdelse. Schaeffler foretrækker hertil frekvensanalyse.

Vedligeholdelsesservice Tilstandsovervågning

Frekvensanalyse giver mulighed for at identificere begyndende skader på maskiner på et meget tidligt stadie. Eksempelvis kan beskadigede dele udskiftes under planlagte maskinstop. Ikke planlagte maskinstop undgås. Afhængigt af maskinanlæggets type og dets funktion i produktionsprocessen vil tilstandsovervågningen enten bestå af kontinuerlig overvågning (online) eller regelmæssig overvågning (offline).

Kontinuerlig overvågning

I maskiner, der udgør kritiske elementer i produktionen, er en konstant overvågning ved hjælp af frekvensanalyse i mange tilfælde uundgåelig. En investering i Online Monitoring vil typisk have tjent sig ind på få måneder i form af færre ikke-planlagte maskinstop og derved færre omkostninger. Schaeffler kan tilbyde et bredt udvalg af løsninger til forskellige applikationer, eksempelvis mindre løsninger til små maskinenheder med kun en kanal, mellemstore systemer med op til flere kanaler, som kan udvides modulvist, og slutteligt også komplekse overvågningssystemer med op til 2 048 sensorer.

Ud over vejledning med hensyn til valg af det rette system, bistår Schaeffler også med at få overvågningen af anlægget op at køre. Der er her ikke kun tale om valg af hardware, men også om konfigurering af systemet, og i nogle tilfælde sammenkøring med eksisterende systemer.

Kunden vælger, om han selv vil stå for overvågningen, eller om Schaeffler skal stå for denne opgave. De forskellige kommunikationsmuligheder i overvågningssystemerne gør fjernanalyse gennem eksperter fra Schaeffler mulig.

Schaeffler tilstandsovervågning Kontinuerlig overvågning
Schaeffler tilstandsovervågning Regelmæssig overvågning

Regelmæssig overvågning

Hvis de såkaldte maskindele "B" og "C" svigter, behøver det ikke umiddelbart at resultere i maskinstop, og det vil derfor ikke nødvendigvis medføre omkostningstunge skader. Hvis der er tale om sådanne maskindele, anbefales som regel en billigere regelmæssig overvågning. Eksperter fra Schaeffler hjælper med at finde frem til den mest hensigtsmæssige løsning; herunder enten kontinuerlig eller regelmæssig overvågning.

Med offline monitoring undersøges maskinerne med regelmæssige intervaller, f.eks. i form af en frekvensmåling hver 4. uge. Man opnår herigennem et mere dybdegående kendskab til maskinens normaltilstand. På den måde er det lettere at registrere afvigelser. For udarbejdelse af et overvågningskoncept spiller udvalg af målesteder og overvågningstilbehør såvel som bestemmelse af intervallet mellem målingerne en vigtig rolle. Forekommer der afvigelser ved målingerne, eller skal tendenser undersøges, er der mulighed for at sende data til analysecentralen hos Schaeffler. Her analyserer vibrationseksperter de indsendte data og udarbejder en rapport. Gennem samarbejdet med eksperter fra Schaeffler kan kunden opbygge egen analyse-knowhow.

Schaeffler tilbyder også hjælp til indsamling af måledata, hvis der skulle være behov for det. Eksperter foretager her regelmæssige undersøgelser hos kunden.

Troubleshooting

Hvis der opstår uregelmæssigheder i en maskine, skal fejlen meget hurtigt opdages og afhjælpes. Takket være mange års erfaring fra forskellige brancher og applikationer er eksperter hos Schaeffler fortrolig med denne type opgaver.

En analyse er sammensat af forskellige informationer. De kan eksempelvis bestå af tidligere målerapporter eller renoveringsrapporter. Er der ikke adgang til nogen målerapport, orienterer analyseeksperter sig gennem observation, gennemgang af maskindokumentation samt samtale med maskinoperatører.

Problemer med maskinanlægget viser sig ofte som eksempelvis afvigelser i svingningsforhold eller usædvanlige temperaturændringer. Foretager analyseeksperter målinger på en maskine, afhænger analysemetode af anlægget og fejltype. Analyseeksperter fra Schaeffler har erfaring med alle former for måleteknikker, lige fra frekvensmåling til måling af drejningsmoment eller endoskopiundersøgelser. Derved kan afvigelser opspores inden for kort tid, og løsningsforslag udarbejdes. Når undersøgelsen er afsluttet, følger en snak med de pågældende medarbejdere hos kunden. Her diskuterer man udfaldet af undersøgelsen, og gennemgår især de anbefalede tiltag.

Schaeffler tilstandsovervågning Troubleshooting
Schaeffler tilstandsovervågning Afbalancering

Afbalancering

Der optræder hyppigt ubalance i blæsere og ventilatorer. Denne ubalance kan blive så stærk, at maskinen tager blivende skade eller helt ødelægges. Af denne grund skal ubalance kontrolleres oftere og evt. korrigeres. Vores servicemedarbejdere hjælper med at finde og fjerne ubalancen og sikrer derved en optimal ”oppetid” for anlægget.

Endoskopi

Det er muligt at undersøge det indre af en maskine med digitale, optiske endoskoper, og på den måde kortlægge omfanget af en skade. Det "sete" lagres som digitalt billede eller video og danner basis for Schaeffler-eksperternes analyse. De enkelte maskindeles tilstand, som fx lejer eller fortandinger kan dermed vurderes.Hvis de undersøgte lejer er Schaeffler-produkter, er der mulighed for yderligere rådgivning af Schaeffler-ingeniører. Vores eksperter udarbejder en detaljeret skadesanalyse og kommer med konkrete forbedringsforslag.

Schaeffler tilstandsovervågning Endoskopi
Del side

Hos Schaeffler anvender vi cookies for at gøre vores website mere brugervenlig for dig. Ved at bruge websitet, accepterer du brugen af cookies. Yderligere oplysninger

Accepter