KONTAKT
 
Vedligeholdelsesservice

Teknisk rådgivning

Virksomheder, der ønsker at indføre tilstandsbaseret vedligeholdelse som koncept, hjælper Schaeffler gerne i gang med kurser, rådgivning i løbet af indkøringsfasen, backup af eksperter på området og individuelle servicekontrakter.

Tilstandsbaseret vedligeholdelse
Maskiner og anlæg vedligeholdes ikke mere på baggrund af et eventuelt maskinsvigt eller ud fra en given tidsfaktor, men derimod ud fra maskinens aktuelle tilstand. I samarbejde med brugeren udarbejder eksperter fra Schaeffler vedligeholdelsesplaner på baggrund af resultaterne fra tilstandsovervågningen. Vedligeholdelsesplanen indeholder anbefalinger i forhold til målrettede tiltag, som vil føre til reducerede omkostninger.

Servicekoncepter til producenter og operatører af anlæg
Service er ikke blot en standardydelse, og udfordringerne afhænger af det enkelte maskinanlæg samt den eksisterende viden. Med afsæt i det brede Schaeffler-program inden for services kan lokale, certificerede Schaeffler medarbejdere sammensætte den rigtige pakke bestående af kurser og services fra Schaeffler sammenholdt med kundens egen indsats. Spændvidden er stor og afhænger af kundens forhåndskendskab og egen arbejdskapacitet samt kravene til kvaliteten af overvågningen.

Følgende fire eksempler viser, hvor forskellige vores skræddersyede servicekoncepter kan være, og hvor vidt det spænder. På baggrund af individuelle kundeønsker udarbejder eksperter fra et passende koncept og hjælper med at omsætte dette i praksis.

 

Eksempel 1:
Instruktion
Virksomhed A har egne medarbejdere med erfaring inden for området tilstandsovervågning.

I denne situation vil det være tilstrækkeligt at vise virksomhedens medarbejdere, hvordan systemerne betjenes og hjælpe dem med første step. I vanskelige situationer kan Schaeffler eksperter tilkaldes. De hjælper med analyse og kommer med løsningsforslag.

Læring
Virksomhed B kunne godt tænke sig at opbygge egen viden om tilstandsovervågning.

Området tilstandsovervågning er et komplekst emne. Opbygning af viden kræver tid. Schaeffler tilbyder i den sammenhæng et toårigt forløb, hvorefter kunder - også uden forhåndskendskab - selv vil være i stand til overvåge sine maskinanlæg. Rådgivningen fra Schaefflers eksperter indskrænkes gradvist, når medarbejderne har været på kursus,og kan udnytte deres viden i det daglige arbejde.

Outsourcing
Virksomhed C ønsker at outsource alt tilstandsovervågning.

Schaeffler tilbyder komplette løsninger, hvor den samlede service varetages af Schaeffler. Dette begynder med anvendelse af systemerne, herefter en kontinuerlig overvågning og slutteligt en komplet leasing af al hardware, således at kunden ingen udgifter har til opstart. Sådanne overvågningspakker er meget attraktive f.eks. for firmaer inden for vindmølleindustrien.

Tilbyde service
Virksomhed D er producent af maskinanlæg og ønsker at tilbyde tilstandsovervågning som sin egen service.

I dette tilfælde arbejder Schaeffler som underleverandør af de mest mobile overvågningssystemer, som underviser for producentens egne servicemedarbejdere og som ekspertteam. Ekspertteamet kan tilkaldes, hvis maskinanlægget "opfører" sig påfaldende, og producentens egne medarbejdere ikke kan vurdere problemet entydigt. Producenten af maskinanlægget kan således tilbyde sine kunder en højt kvalificeret overvågningsservice, uden at han behøver at opbygge sit eget team af eksperter.

 

Hos Schaeffler anvender vi cookies for at gøre vores website mere brugervenlig for dig. Ved at bruge websitet, accepterer du brugen af cookies.Yderligere oplysninger

Accept