Produkter & Services

Lineære rulnings- og glidelejer

Lineære lejer er lejeelementer til translatoriske bevægelser. Lige som ved rotative lejer kigger man også her på, om det er rulle- eller glideelementer, der skal optage de kræfter, som opstår.

Kravene til lineære komponenter er lige så forskellige som de applikationer, de skal virke i. I forhold til transport- og samlebånd efterspørges hovedsageligt hastighed og præcision, mens der i forhold til f.eks. målemaskiner lægges større vægt på præcision og stivhed. For at finde frem til den rette lineærføring til en konkret applikation, er det ud over et komplet produktsortiment vigtigt med en indgående rådgivning. Schaeffler tilbyder begge dele: Et bredt lineærprogram, kombineret med en kompetent service. Derudover giver diverse tilbehør, som passer præcist til applikationen, mulighed for en yderligere optimering af det brede standardprogram inden for lineære føringer.

Alle lineærføringer har særlige egenskaber, som gør dem specielt egnet til en bestemt applikation. Det kan være svært at komme med generelle retningslinjer omkring valg af lineæarføring, da der hele tiden skal tages højde for flere og flere faktorer. Ud over belastning, acceleration, hastighed og slaglængde skal der også tages højde for andre faktorer som f.eks. temperaturer, smøring, vibrationer, montage, vedligeholdelse osv.

Skinneføringer

Af skinneføringer fås profilskinneføringer, løberulleføringer, akselføringer med kuglebøsninger, slædeføringer, føringer med rulle- og kugleomløbssko samt drevne lineærmoduler og -borde. Desuden producerer INA specielle miniature føringer med små indbygningsdimensioner, som man f.eks finder inden for mechatronics og finmekanik. Det er meget kompakte enheder med meget stor bæreevne, lav friktion og stor stivhed fås med slædeføring eller omløbsføring. De erstatter på grund af deres kompakte konstruktion ofte lejringer, der kræver betydelig større indbygningsdimensioner.

Føringerne består af en vogn-/skinneenhed, et lineært leje-/akselsystem, eller de består af skinne-/skinneenheder med mellemliggende rulle- eller kugleslædeføringer. Drevne lineærenheder er komplette en- eller flerakse systemer med et mekanisk føringssystem, en elektrisk motor og et styringsmodul.

Lineærføringer er montageklare lineare styrelejer primært til ubegrænsede slaglængder. Slædeføringer og lineære føringssæt anvendes med få undtagelser til begrænsede slaglængder på grund af holderens kinematik. Føringerne kan optage kræfter i alle retninger med undtagelse af bevægelsesretningen og momenter om alle akser. Akselføringer med kuglebøsninger egner sig til belastninger fra to retninger og kan udligne statiske vinkelfejl. I drift kræves ofte en stor stivhed og præcision, og de fleste enheder er derfor allerede forspændt fra fabrikken, eller de kan forspændes ved montagen. Ved hjælp af forskellige nøjagtigheds- og forspændingsklasser er det enkelt at implementere applikationer, hvor der stilles store krav til føring og positionering.

For at kunne bestemme størrelsen på føringen kigger man først og fremmest på belastning, samt hvilke krav der stilles til lejringens levetid og driftssikkerhed. Generelt kan føringer med ruller klare større belastninger end dem med kugler, som har samme mål. Ved små til mellemstore belastninger og højdynamiske bevægelser anvendes derfor oftest kugleføringer. Ved store belastninger anvendes rulleføringer. Er der tale om meget store belastninger, anvendes især slæde- og rulleomløbsføringer.

Glidebøsninger og glideføringer

Mens det i skinneføringer er rulningselementer, der fører skinnen, glider glidebøsninger/glideføringer på en fastsiddende skinne eller aksel. Glidelaget sidder på den bevægelige del. Smøring er indkapslet i glidelaget, hvorfor de er vedligeholdelsesfrie.

Lineære glidelejer er lineære styrelejer til ubegrænsede slaglængder. De fås som miniature-glideføringer, INA-glidebøsninger og -glideenhed og som slædeføring. Miniature-glideføringer består af et skinne-/vognsystem med et vedligeholdelsesfrit glidelag, INA-glideenheder, som består af en vedligeholdelsesfri INA-bøsning, der sidder i et lejehus af letmetal. Slædeføringer er skinnesystemer, hvor glidefladen på bæreskinnen er beklædt med et glidelag, der kræver minimal vedligeholdese.

Glideføringer er slidstærke, kan klare store statiske belastninger, stød, er støjsvage og har en lav friktionskoeffecient. Vedligeholdelsesfrie glideføringer må ikke smøres. De alsidige specifikke egenskaber gør dem anvendelige inden for mange områder; især hvis det kræves, at glidelejet enten skal være vedligeholdelsesfrit eller kræve minimal vedligeholdelse, eller hvis der er fare for, at der ikke smøres tilstrækkeligt, der ikke ønskes smøring, eller hvis det ikke er tilladt at smøre.

En glideførings levetid afhænger i høj grad af belastningsgraden, hastigheden, temperaturer og driftstiden. Dertil kommer andre faktorer som f.eks. forureningsgrad, korrosion ved tørløb eller ældning af smøremidlet, hvis der ikke smøres tilstrækkeligt. Den nominelle levetid er derfor altid kun vejledende.

Mange ydre påvirkninger af glidebøsningerne/-føringerne kan ikke beregnes. Tests under driftsforhold giver derfor de mest sikre informationer om lejringens drift og levetid i den enkelte anvendelsessituation.

 

Hos Schaeffler anvender vi cookies for at gøre vores website mere brugervenlig for dig. Ved at bruge websitet, accepterer du brugen af cookies.Yderligere oplysninger

Accept