Søgebegreb

Halvårsresultat 2016 Markant øget nettooverskud hos Schaeffler

12-08-2016 | Århus

· Omsætningen steg med ca. 3 % til 6,7 milliarder euro uden valutakurseffekt

· EBIT margin forbedret til 12,8 %

· Nettoresultatet steg med ca. 60 % til 494 millioner euro

· Forventninger til 2016 bekræftet

Schaeffler, der er en global leverandør til automobilindustrien og den industrielle sektor, fortsætter sin positive vækstspiral. Omsætningen lå efter de første seks måneder i 2016 på 6,7 milliarder euro. Udelades valutakurseffekten lå væksten på 2,9 procent. EBIT margin blev forbedret med 0,5 procentpoint til 12,8 procent (året før: 12,3 procent før ekstraordinære poster). Der var ingen ekstraordinære poster i første halvår 2016. Nettoresultatet steg med ca. 60 procent til 494 millioner euro (året før: 309 millioner euro). ”Vores forretning har udviklet sig positivt i første halvår 2016. Vi vækster og alle relevante resultatnøgletal er forbedret”, udtaler CEO Klaus Rosenfeld, Schaeffler AG, ved fremlæggelsen af halvårsresultatet for 2016.

Automotive forretningen noterede i første halvår 2016 et omsætningsplus på 5,4 procent sammenlignet med året før (med valutakurseffekter +2,2 procent) og vækstede endnu engang markant hurtigere end den globale produktionsvolumen af personbiler og varevogne (+2,2 procent). I et regionalt perspektiv bidrog primært den stærke efterspørgsel i region Greater China og Asien/Pacifik til den stigende omsætning.

I et udfordrende marked udviklede omsætningen i industriforretningen sig stabilt i andet kvartal 2016 i forhold til første kvartal. Her tegnede især region Europa sig for en let vækst. I første halvår faldt omsætningen uden valutakurseffekt med 4,9 procent (med valutakurseffekter -7,2 procent) i forhold til året før. Mens nogle sektorer, eksempelvis vind, tohjulede og aerospace, viste en væsentlig stigning, havde konjunkturmæssige usikkerheder primært i raw materials-sektoren en negativ indvirkning på omsætningen.

Omsætningsudviklingen var forskellig i Schaefflers fire regioner. Omsætningen i region Europa steg korrigeret for valutakurser med 2,7 procent (med valutakurseffekter +1,4 procent). I region Americas sås et mindre omsætningsplus korrigeret for valutakurser på 0,3 procent (med valutakurseffekter -5,5 procent). Dette afspejlede ikke blot den svage industriforretning men også den usikre økonomiske situation i Brasilien. Drevet af en automotiveforretning i stærk fremgang steg omsætningen i region Greater China og Asien/Pacifik korrigeret for valutakurser henholdsvis med 5,3 procent (med valutakureffekter +0,9 procent) og 5,9 procent (med valutakurseffekter +2,0 procent).

EBIT (resultat før renter og skat) steg med 5,0 procent til 859 millioner euro sammenlignet med året før. EBIT margin steg fra 12,3 procent til 12,8 procent. EBIT margin i automotiveforretningen lå i første halvår 2016 på 14,3 procent (året før: 13,0 procent). I industriforretningen lå EBIT margin i samme tidsrum på 7,8 procent (året før: 10,1%). Efter 6,4 procent i første kvartal blev industriforretningens EBIT margin markant forbedret til 9,3 procent i andet kvartal, hvilket blandt andet skyldes de forskellige tiltag i Schaefflers effektivitetsprogram CORE.

Nettoresultatet steg til 494 millioner euro (året før: 309 millioner euro). Klaus Rosenfeld udtaler: ”I første halvår steg vores nettoresultat med ca. 60 procent. Ud over det stærke EBIT skyldes stigningen også vores betydeligt reducerede renteudgifter”. Nettorenteresultatet blev forbedret fra minus 337 millioner euro til minus 153 millioner euro. Året før var regnskabsresultatet påvirket af engangsudgifter i sammenhæng med før-indløsning af firmaobligationer.

I de første seks måneder af 2016 steg Schaefflers operative cash flow til 777 millioner euro (året før: 422 millioner euro). Anlægsinvesteringer steg til 561 millioner euro (året før: 501 millioner euro). Capex, anlægsinvesteringer i procent af omsætningen, lå i første halvår på 8,4 procent (året før: 7,5 procent). Anlægsinvesteringerne blev primært iværksat i region Europa og Greater China. ”Takket være vores høje EBIT steg vores frie cash flow markant i forhold til året før til 216 millioner euro på trods af store anlægsinvesteringer”, udtaler CFO Dr. Ulrich Hauck. I 2015 lå det frie cash flow på minus 72 millioner euro og var belastet af engangseffekter ved før-indløsning af firmaobligationer.

Nettogælden lå uforandret siden årsskiftet på 4,9 milliarder euro. Leverage ratio før ekstraordinære poster (forholdet mellem nettogæld og EBITDA) blev forbedret til 2,0 (31. december 2015: 2,1).

I første halvår 2016 skabte Schaeffler på verdensplan mere end 1.000 nye arbejdsplader. Pr. 30. juni 2016 havde selskabet ca. 85.200 medarbejdere (ved slutningen af 2015: ca. 84.200).

Selskabet bekræfter sin prognose for 2016 samlet set. ”Vi er sikre på, at vi vil nå vores mål for 2016”, udtaler Klaus Rosenfeld. Schaeffler regner med en omsætningsvækst i 2016 korrigeret for valutakurser på 3 til 5 procent, en EBIT margin på mellem 12 og 13 procent før engangseffekter og et frit cash flow på ca. 600 millioner euro.

Forward-looking statements and projections
Certain statements in this press release are forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties and assumptions that could cause actual results or events to differ materially from those expressed or implied by the forward-looking statements. These risks, uncertainties and assumptions could adversely affect the outcome and financial consequences of the plans and events described herein. No one undertakes any obligation to publicly update or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise. You should not place any undue reliance on forward-looking statements which speak only as of the date of this press release. Statements contained in this press release regarding past trends or events should not be taken as representation that such trends or events will continue in the future. The cautionary statements set out above should be considered in connection with any subsequent written or oral forward-looking statements that Schaeffler, or persons acting on its behalf, may issue.

Schaeffler er en af verdens førende teknologivirksomheder og producent af lejer og lineærteknik med ca. 85.000 ansatte og en årlig omsætning på 98 mia. kroner (2015). I Danmark er Schaeffler koncernen repræsenteret gennem Schaeffler Danmark ApS, med hovedsæde i Aarhus og salg af varemærkerne INA og FAG til mere end 60 forskellige brancher inden for industrien.

Udgiver: Schaeffler Danmark ApS
Udgivelsesland: Danmark

Downloads

Pressemeddelelser

Pakke (pressemeddelelse + medier)

Del side

Hos Schaeffler anvender vi cookies for at gøre vores website mere brugervenlig for dig. Ved at bruge websitet, accepterer du brugen af cookies. Yderligere oplysninger

Accepter