Søgebegreb

Driftssikre Schaeffler lejer i ny Panamakanal

09-08-2016 | Århus

Det nyeste af nu i alt tre slusesystemer i Panamakanalen har fjernet en flaskehals for den maritime verdenshandel. Schaeffler har leveret mere end 3.400 rulningslejer til sluseportene og til styringen af ind- og afledning af vandet.

Ni år efter udvidelsesarbejdet blev sat i gang, åbnede Panamakanalens tredje sæt sluser den 26. juni i år. Nu kan skibe med en maksimal længde på 366 meter og en bredde på næsten 50 meter sejle gennem passagen mellem Atlanterhavet og Stillehavet. Tidligere kunne kun skibe med en maksimumslængde på 290 meter og en bredde på 32 meter (Panmax skibsdesign) passere gennem kanalen. Lejeløsninger fra Schaeffler er anvendt til sluseporte og ventiler.

Lejer til sikkert slusesystem
Komponenter fra Schaeffler spiller en vigtig rolle i driften af sluseportene. På grund af en vandstandshøjdeforskel på 26 meter til Gatúnsøen er der behov for sluser på både Atlanterhavs- og Stillehavssiden, så skibene kan passere. For at øge fragtkapaciteten er Panamakanalen nu udvidet med en ny trekammer-sluse, der fyldes med vand fra vandbassiner i nærheden. Sluseportene af jernbeton har enorme dimensioner: de er 50 meter brede, 30 meter høje og 10 meter tykke. Af sikkerhedsmæssige årsager er der to porte for hvert trin, der åbner til siden. Selve systemet, der åbner og lukker portene, er udviklet af det italienske ingeniørfirma Cimolai Technology. Hver port har to hovedmotorer, der trækker et kabelspil. Tromlerne på kabelspillet er forsynet med toradede sfæriske rullelejer fra Schaeffler. Der kræves meget høje drejningsmomenter – helt op til 330.000 newtonmeter - for at aktivere dørene, og hver port har derfor en gearkasse, der kan øge motorernes drejningsmoment næsten 280 gange. Gearkasserne, der er udviklet af PIV Drives, et selskab i Brevini koncernen, er forsynet med koniske, toradede sfæriske og cylindriske rullelejer fra Schaeffler. Størsteparten af lejerne er overfladebehandlet med Schaefflers Triondur C coating, der forebygger slitage og giver mulighed for en lejelevetid på op til 35 år.

Foroven og forneden på hvert slusebassin styrer to „vogne“ de 3.100 ton tunge porte. Her er der monteret føringsruller, der kan klare ikke blot portenes egenvægt, men også trykket fra 430 millioner liter vand per slusekammer. Føringsrullerne er forsynet med toradede sfæriske rullelejer fra Schaeffler.

Lejer til ressourcebesparende vandkredsløb
En interessant detalje ved den nye Panamakanal er de tre vandbassiner, der er placeret på hvert trin. De sørger for et ressourcebesparende vandkredsløb: en række ventiler åbner sig i en underjordisk kanal og leder vandet ud af slusen. På grund af de store dimensioner på op til syv meter er ventilerne fra Hyundai Samho også konstrueret som porte. Portenes føringsruller af stål er forsynet med kromcoatede Schaeffler lejer, der er meget modstandsdygtige over for korrosion. Der er anvendt forskellige varianter af Schaefflers Durotect coating til konstruktionen.

Udfordrende betingelser
Schaefflers lejeløsninger klarer opgaven, selv om driftsforholdene er krævende. De langsomme bevægelser i porte og ventiler medfører således en næsten statisk belastning af lejerne med meget høje kræfter. Og Panamakanalen skal fungere 24/7 – der er planlagt vedligeholdelsesintervaller hvert femte år.

Udgiver: Schaeffler Danmark ApS
Udgivelsesland: Danmark

Tilhørende medier
Downloads

Pressemeddelelser

Pakke (pressemeddelelse + medier)

Del side

Hos Schaeffler anvender vi cookies for at gøre vores website mere brugervenlig for dig. Ved at bruge websitet, accepterer du brugen af cookies. Yderligere oplysninger

Accepter