Søgebegreb

Schaefflers omsætning steg med over 8 %

27-03-2015 | Aarhus

• Overgennemsnitlig vækst – omsætningen steg til 12,1 milliarder euro
• Fortsat højt resultat – EBIT margin på 12,6 %
• Markant investeringsvækst – stigning på 50 % til 857 millioner euro
• Stigende medarbejderantal - 4.000 nye medarbejdere
• Strategikoncept „mobility for tomorrow“ – solidt grundlag for yderligere vækst

Schaeffler fortsatte sin vækststrategi i 2014. Omsætningen landede for første gang på mere end 12,1 milliarder euro. Dette svarer til en vækst på 8,2 % i forhold til året før. Uden negativ valutakurseffekt var væksten på 9,0 %. EBIT steg til 1.523 millioner euro (i 2013 var tallet 1.008 millioner euro). EBIT margin blev forbedret til 12,6 % (2013: 9,0 %). Nettoresultatet steg til 654 millioner euro.

„Vores positive omsætnings- og resultatudvikling viser endnu engang Schaefflers styrke som en integreret global leverandør til automobil- og maskinindustrien“, udtaler CEO Klaus Rosenfeld. „I 2014 øgede vi vores investeringer i nye teknologier samt i Schaefflers globale produktionsnetværk. Vi har dermed skabt grundlaget for en fremtidig vækst”, fortsætter Klaus Rosenfeld.

Området Automotive vækster hurtigere end markedet - området industri tilbage på vækstkursen
Med en vækst i omsætningen på 10,0 % i forhold til året før (korrigeret for valutakurser + 10,7 %) vækstede Schaeffler Automotive endnu engang markant hurtigere end den globale produktionsvolumen af personbiler og varevogne. Området Automotive drog primært fordel af de vigtige afsætningsmarkeder i Kina og USA med en fortsat høj efterspørgsel efter Schaeffler produkter.
Området industri kunne i forretningsåret 2014 notere en vækst på 3,3 % (korrigeret for valutakurser + 4,2 %). Det største omsætningsplus kunne tilskrives regionen Greater China, hvor stor efterspørgsel efter jernbanekøretøjer, vedvarende energi og produktionsmaskiner havde en positiv effekt.

Alle forretningsområder og regioner bidrog til væksten. Den højeste omsætningsvækst opnåede Schaeffler i regionen Greater China med en stigning på 29 % i forhold til året før, fulgt af region Asien/Pacifik, hvor omsætningen steg med 7 %. I regionerne Europa og Americas steg omsætningen i forhold til 2013 med henholdsvis 6 og 5 %.

Mere end 2.500 nye patentanmeldelser i Tyskland
Antallet af nye patentanmeldelser viser tydeligt Schaefflers innovationsevner. I 2014 anmeldte Schaeffler 2.518 nye patenter i Tyskland. Dermed ligger Schaeffler igen på en andenplads over de mest innovative selskaber i Tyskland i 2014. Udgifterne til forskning og udvikling steg i forretningsåret til 626 millioner euro eller 5,2 % af omsætningen.

Markant investeringsvækst – frit cash flow positivt
Samlet set øgede Schaeffler sine investeringer markant og investerede således 857 millioner euro (2013: 572 millioner euro) i nye produkter og teknologier samt i en udvidelse af det globale produktionsnetværk. Dette svarer til en stigning på ca. 50 % i forhold til året før. Capex (anlægsinvesteringer i procent af omsætningen) lå på 7,1 % (2013: 5,1 %). Ud over indvielse af et nyt produktionsanlæg i Uljanowsk i Rusland udvidede Schaeffler sine fabrikker i Taicang og Nanjing, begge i Kina, og i Puebla, Mexico.

Det operative cash flow før engangseffekter var på 1,3 milliarder euro (2013: 1,0 milliarder euro). Engangseffekter beløb sig til 371 millioner euro. Dette resulterede i et samlet positivt frit cash flow på 48 millioner euro i 2014 (året før: 473 millioner euro).

Stigende medarbejderantal – 4.000 nye medarbejdere på verdensplan
Schaeffler havde ca. 82.300 medarbejdere pr. 31. december 2014, hvilket svarer til ca. 4.000 flere medarbejdere eller ca. 5 % over niveauet året før. I Tyskland beskæftigede Schaeffler ved udgangen af året ca. 30.500 medarbejdere (2013: ca. 29.400), svarende til en stigning på ca. 1.100 medarbejdere. På verdensplan udgjorde antal elever og lærlinge (ca. 2.700 ansatte) ca. 3 % af medarbejderstaben. Dette svarer til en stigning i antal lærlinge og elever på ca. 5 % sammenlignet med året før.

Strategikonceptet „mobility for tomorrow“ – planer om yderligere vækst i 2015
Som i tidligere år forventer Schaeffler en vækst i omsætningen uden valutakurseffekt på ca. 5 til 7 % i 2015. Selskabet budgetterer med et capex på 6 til 8 % af omsætningen. Koncernen forventer igen at generere en operativ EBIT margin fra 12 til 13 % i år. Schaeffler forventer at forbedre sit positive frie cash flow i år i forhold til året før.

Som Klaus Rosenfeld forklarer: „Med vores strategikoncept „mobility for tomorrow“ er vi godt rustet til fremtiden. Vi vil yde vores bidrag til aktivt at skabe ”mobility for tomorrow” med og for vores kunder, således at vi også i de kommende år kan fortsætte vores vækst“.

Forward-looking statements and projections
Certain statements in this press release are forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties and assumptions that could cause actual results or events to differ materially from those expressed or implied by the forward-looking statements. These risks, uncertainties and assumptions could adversely affect the outcome and financial consequences of the plans and events described herein. No one undertakes any obligation to publicly update or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise. You should not place any undue reliance on forward-looking statements which speak only as of the date of this press release. Statements contained in this press release regarding past trends or events should not be taken as representation that such trends or events will continue in the future. The cautionary statements set out above should be considered in connection with any subsequent written or oral forward-looking statements that Schaeffler, or persons acting on its behalf, may issue.

Schaeffler er en af verdens førende producenter af lejer og lineærteknik med mere end 82.000 ansatte og en årlig omsætning på 90 mia. kroner (2014). I Danmark er Schaeffler koncernen repræsenteret gennem Schaeffler Danmark ApS, med hovedsæde i Aarhus og salg af varemærkerne INA og FAG til mere end 60 forskellige brancher inden for industrien.

Udgiver: Schaeffler Danmark ApS
Udgivelsesland: Danmark

Downloads

Pressemeddelelser

Pakke (pressemeddelelse + medier)

Del side

Hos Schaeffler anvender vi cookies for at gøre vores website mere brugervenlig for dig. Ved at bruge websitet, accepterer du brugen af cookies. Yderligere oplysninger

Accepter