Søgebegreb

Databeskyttelsespolitik

Det glæder os, at du er interesseret i Schaeffler-koncernen (Schaeffler AG og selskabets tilknyttede virksomheder) og vore produkter. Det er meget vigtigt for os at beskytte dit privatliv, når du benytter dig af vore online-tilbud. Vi overholder gældende databeskyttelseslovgivning, når vi behandler personoplysninger.

I. Generelt om databehandling

1. Omfang og formål med behandlingen af persondata

I princippet indsamler og bruger vi kun dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at sikre funktionaliteten af websiden og det indhold og de tjenester, som vi tilbyder. Dine personoplysninger indsamles og bruges løbende med dit samtykke. Der gælder dog en undtagelse, hvis databehandlingen følger af lovgivningen.

2. Retsgrundlag

Behandlingen af dine personoplysninger sker med hjemmel i EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) og den lokale databeskyttelseslovgivning.

Hvis du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger til bestemte formål, er retsgrundlaget for behandlingen artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen vil dog kun have virkning fremadrettet. Behandling baseret på samtykke inden tilbagetrækningen berøres således ikke.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller med henblik på at gennemføre foranstaltninger inden indgåelse af en kontrakt på din anmodning sker med hjemmel i artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR. Formålet med databehandlingen fremgår af aftaledokumenterne og aftalens genstand.

Hvis behandling af personoplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som du er underlagt, er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra c) i GDPR.

Hvis behandling er nødvendig af hensyn til Schaefflers eller tredjemands legitime interesser (f.eks. for at fastlægge eller forsvare retskrav, tilvejebringe IT-sikkerhed, forhindre kriminalitet, drive virksomhed eller udvikle nye tjenester og produkter), og hvis dine interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder som registreret ikke går forud herfor, er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

3. Sletning og opbevaringsperiode

Vi behandler og opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde det respektive formål. Derudover kan behandling være nødvendig for at overholde retlige forpligtelser i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller andre bestemmelser, der gælder for os som dataansvarlig. Hvis dine data ikke længere er nødvendige, eller hvis den lovpligtige opbevaringsperiode er udløbet, vil dataene blive slettet løbende.

4. Anmodning om indsigt i personoplysninger inden for Schaeffler-koncernen og fra tredjemands side

Inden for Schaeffler-koncernen vil der kun blive givet adgang til dine personoplysninger, hvis der er behov for det (tildeling af brugerrettigheder i mindst mulige omfang) i henhold til "need-to-know"-princippet (kendskab til data, kun hvis nødvendigt).

Vi overfører kun data til tredjemænd uden for Schaeffler-koncernen, hvis det er nødvendigt, hvis det er et krav ifølge lovgivningen, hvis du har givet dit samtykke, eller hvis en antaget databehandler har forpligtet sig til at overholde kravene i GDPR og den lokale databeskyttelseslovgivning.

Under disse omstændigheder vil der om nødvendigt ske overførsel af personoplysninger til: kompetente interne specialafdelinger og eksterne tjenesteydere.

5. Overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer

Der vil kun ske overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS (såkaldt tredjelande), hvis det er nødvendigt eller påkrævet ifølge lovgivningen, hvis du har givet dit samtykke, eller hvis det sker i forbindelse med en databehandlers behandling af data. Hvis der benyttes tjenesteydere i tredjelande, skal disse - udover skriftlige instrukser - bekræfte, at de overholder gældende databeskyttelsesstandarder i Europa ved at underskrive EU's standardkontraktbestemmelser.

6. IT-sikkerhed og links til tredjemands websider

Schaeffler-koncernen træffer tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller bevidst tilintetgørelse, manipulation, tab eller uautoriseret adgang. Disse sikkerhedsforanstaltninger udvikles løbende, efterhånden som der opstår nye tekniske muligheder.

Vores websider kan indeholde links til andre udbyderes websider. Vores databeskyttelsespolitik gælder ikke for disse websider.

7. Pligt til udlevering af personoplysninger

Når du indgår en aftale, vil du skulle afgive de personoplysninger, som er nødvendige for at fastlægge, implementere og hæve aftalen og opfylde de deraf følgende forpligtelser, eller som Schaeffler er forpligtet til indsamle ifølge lovgivningen. Uden disse personoplysninger kan der ikke indgås nogen aftale med Schaeffler.

Hvis du modtager tilbud eller tjenester på websiden, som det står dig frit for at bruge, er du ikke forpligtet til at afgive dine personoplysninger, men du vil i så fald ikke nødvendigvis kunne gøre brug af disse tilbud og tjenester.

8. "Profilering" og automatiske afgørelser

Vi gør ikke brug af fuldautomatiske afgørelser i henhold til artikel 22 i GDPR. Schaeffler anvender som udgangspunkt ikke "profilering". Hvis vi gør det i enkeltstående tilfælde, giver vi dig særskilt meddelelse herom, hvis det er et lovkrav, og indhenter om nødvendigt dit samtykke.

9. Kilder til dine personoplysninger

Vi bruger data, som vi modtager fra dig.

II. Databehandling med henblik på drift af websiden og oprettelse af logfiler

Når du besøger vores webside, indsamler vore websevere som standard oplysninger om din internetudbyder, din IP-adresse, hvilken side du kommer fra, hvilke sider du besøger på websiden og om datoen og varigheden af dit besøg. Dataene opbevares i logfiler i vore systemer. Brugen af IP-adressen begrænses dog rent teknisk ved at forkorte adressen, således at brugen heraf sker på anonym basis, således at det ikke er muligt at identificere brugeren. Dataene sammenkøres ikke med personoplysninger.

Retsgrundlaget for den midlertidige opbevaring af data er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

Det er teknisk nødvendigt, at vi opbevarer den forkortede IP-adresse midlertidigt i vore systemer, for at websiden kan vises på din computer. Dataene gemmes i logfiler af hensyn til websidens funktionalitet. Der sker i den forbindelse ingen analyse af data til markedsføringsformål. Vi har således en legitim interesse i databehandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

Indsamlingen af data og lagringen af data i logfiler er væsentlig betydning for websidens drift. Du kan som bruger derfor ikke gøre indsigelse mod denne behandling.

III. Databehandling i relation til salg af tjenester på websiden

Vi tilbyder forskellige tjenester på websiden, og for at du kan bruge disse, beder vi om dine personoplysninger. Det er altid frivilligt, om du ønsker at afgive dine personoplysninger.

1. Bestilling af publikationer

Du kan bestille publikationer på websiden ved at udfylde de relevante felter med titel, fornavn, efternavn, selskab, adresse, postnr., by, e-mailadresse og telefonnummer. Vi opbevarer disse personoplysninger og overfører dem tillige til PVS Fulfillment-Service GmbH, Heinz-Nixdorf-Straße 2, D-74172 Neckarsulm (“PVS”), hvor de også opbevares. Når bestillingen sendes, gemmes også oplysninger om dato og tidspunkt for afgivelse af ordren. Vi indhenter dit samtykke til denne databehandling i forbindelse med ordren.

PVS printer og sender de bestilte publikationer direkte til dig med post. PVS og vi bruger dine personoplysninger alene til at ekspedere dine ordrer.

Retsgrundlaget for databehandlingen er artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

Vi sletter dine personoplysninger og de supplerende oplysninger, som er indsamlet i forbindelse med ordren, efter seks måneder. Personoplysningerne slettes også hos PVS efter afslutning af ordreekspeditionen og forsendelsen og udløb af de lovpligtige opbevaringsperioder.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandling af personoplysninger tilbage ved at sende en e-mail til dataprivacy@schaeffler.com.

I så fald vil alle personoplysninger, der er gemt som led i aftalen, blive slettet med virkning fremadrettet. Afhængig af tidspunktet for tilbagetrækningen er det ikke sikkert, at vi vil kunne levere de bestilte publikationer.

Ved afgivelse af ordren placeres der cookies på din pc'er, som husker indholdet af din indkøbskurv. Nærmere oplysninger om de anvendte cookies findes i vores Cookie Policy.

2. Brug af vores kontaktformularer

På websiden findes kontaktformularer, der kan bruges til at komme i elektronisk kontakt med os.

For at bruge kontaktformularerne skal du udfylde de relevante felter (markeret med en stjerne) med obligatorisk oplysninger (f.eks. e-mailadresse). De øvrige oplysninger vælger du selv, om du vil afgive. Disse personoplysninger sendes til den afdeling hos Schaeffler, som er ansvarlig for behandling og opbevaring i vore systemer. Når formularen sendes, gemmes oplysninger om dato og tidspunkt for afsendelsen. Vi indhenter dit samtykke til behandling af personoplysningerne i forbindelse med besvarelsen af din henvendelse.

De indtastede oplysninger anvendes kun til besvarelse af din henvendelse.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

Oplysningerne slettes, så snart kommunikationen er afsluttet.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandling af personoplysninger tilbage ved at sende en e-mail til dataprivacy@schaeffler.com. I så fald vil alle personoplysninger, der er gemt som led i aftalen, blive slettet med virkning fremadrettet. Afhængig af tidspunktet for tilbagetrækningen er det ikke sikkert, at vi vil kunne besvare din henvendelse.

3. Brug af Schaefflers informationstjeneste

På websiden har du mulighed for at tilmelde dig Schaefflers informationstjeneste uden beregning.

Når du har tilmeldt dig Schaefflers informationstjeneste og afgivet dit samtykke, vil du modtage reklamer og informationer fra Schaeffler-koncernen (f.eks. nyhedsbreve, invitationer til messer, begivenheder, produkter, tilbud og kampagner, herunder meningsmålinger og selskabsnyheder), f.eks. pr. e-mail, telefon, SMS og/eller messenger-tjenester såsom WhatsApp, som sendes til de kontaktoplysninger, som du afgav ved tilmelding. For at kunne bruge [informationstjenesten] skal du oplyse din e-mailadresse og øvrige oplysninger, der er markeret som obligatoriske i de relevante felter, f.eks. navn, selskab og telefonnummer. Oplysningerne indsamles med henblik på fremsendelse af reklamer og informationer. Til det formål kan vi også gøre brug af tredjemænd (tjenesteudbydere), som vi har indgået en databehandlingsaftale med, og overføre dine data til disse tredjemænd. Når du har indsendt tilmeldingsformularen, modtager du en bekræftelse pr. e-mail, som sendes til den oplyste e-mailadresse. Tilmeldingen gælder først, når du har bekræftet den ved at klikke på linket i e-mailen.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger efter tilmeldingen er artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

Personoplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet. Oplysningerne vil således blive opbevaret, så længe du stadig er tilmeldt informationstjenesten. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandlingen tilbage ved at sende en e-mail til unsubscribe@schaeffler.com eller ved at vælge "afmeld" i de modtagne beskeder med virkning fremadrettet, hvorefter du ikke længere vil være tilmeldt tjenesten. I så fald vil alle personoplysninger, der er gemt til kommunikationsformål, blive slettet. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

4. Oprettelse af brugerprofil til individuelt tilpassede reklamer og informationer

Vi ønsker at give dig individuelle tilbud, der passer bedst muligt til dine behov. Vi ønsker at bruge oplysningerne om din brugeradfærd, som du afgiver, og som genereres automatisk, når du besøger websiden, til at sende dig skræddersyede reklamer, der afspejler dine interesser. Til det formål beder vi dig om særskilt samtykke til oprettelse af en personlig brugerprofil.

I brugerprofilen gemmer vi de personoplysninger, som du afgav, da du tilmeldte dig “Schaeffler Info Service”, sammen med data om dine aktiviteter på websiden og/eller i de informationer og reklamer, som vi sender dig. Aktivitetsdata er oplysninger om din brugeradfærd, f.eks. hvilke spalter, artikler og indhold, du læser på websiden eller i nyhedsbrevet, og på hvilket tidspunkt, herunder kvitteringer for modtagelse og læsning af e-mails og nyhedsbreve.

Vi analyserer brugerprofilen alene med henblik på at sende dig skræddersyede informationer og reklamer, forudsat at du har givet samtykke til brug af dine data til disse formål ved tilmeldingen til “Schaeffler Info Service”. Til det formål kan vi også gøre brug af tredjemænd (tjenesteudbydere), som vi har indgået en databehandlingsaftale med, og overføre dine data til disse tredjemænd.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger efter tilmeldingen er artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

Personoplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet. Oplysningerne opbevares således, så længe dit samtykke til datasporing er aktivt. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandlingen tilbage ved at sende en e-mail til

unsubscribe@schaeffler.com

eller ved at vælge "afmeld" i de modtagne beskeder med virkning fremadrettet, hvorefter du ikke længere vil være omfattet af datasporing. I så fald vil alle personoplysninger, der er gemt til kommunikationsformål, blive slettet. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

IV. Brug af cookies

Vi bruger cookies til at optimere brugen af hjemmesiden. Cookies er tekstfiler, som gemmes i browseren, eller som browseren gemmer på brugerens computer. Når en bruger besøger vores webside, kan der placeres en cookie i brugerens styresystem. Denne cookie indeholder en særlig streng, som gør det muligt at identificere browseren, når brugeren besøger websiden igen.

Nedenfor findes nogle generelle oplysninger om vores brug af cookies på websiden og den dertil knyttede behandling af personoplysninger. For yderligere oplysninger om specifikke cookies henvises til Schaefflers Cookie Policy der findes på websiden.

Vi bruger cookies til at gøre websiden mere brugervenlig. Nogle dele af websiden kræver identifikation af den anvendte browser, også efter et sideskift.

Derudover bruger vi cookies til at analysere brugerens surfing-adfærd på internettet.

Når brugeren går ind på websiden, oplyses brugeren om brugen af cookies og henvises til denne databeskyttelsespolitik.

Formålet med at bruge teknisk nødvendige cookies er at gøre det lettere for brugerne at benytte websiden. Visse dele af websiden kan ikke benyttes uden brug af cookies. Det kræver, at browseren kan genkendes, også efter et sideskift. De brugeroplysninger, der indsamles gennem de teknisk nødvendige cookies, bruges ikke til at oprette brugerprofiler. Nærmere oplysninger findes i Schaeffler-koncernens cookie-politik.

Analyse-cookies bruges til at forbedre kvaliteten og indholdet af websiden. Analyse-cookies viser os, hvordan websiden bruges, så vi løbende kan optimere vores tilbud. Nærmere oplysninger findes i Schaeffler-koncernens cookie-politik.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger ved hjælp af cookies er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

Cookies gemmes på brugerens computer og overføres derfra til websiden. Som bruger har du således fuld kontrol over brugen af cookies. Du kan slå cookies helt eller delvist fra ved at ændre indstillingerne i din browser. Allerede gemte cookies kan til enhver tid slettes. Dette kan også ske automatisk. Hvis brugeren har slået cookies fra, er det ikke sikkert, at alle websidens funktioner vil kunne bruges.

V. Dine rettigheder som registreret

Hvis der sker behandling af dine personoplysninger, anses du for registreret i henhold til GDPR med følgende rettigheder:

1. Ret til indsigt (artikel 15 i GDPR)

Du kan anmode os om at oplyse, om vi behandler dine personoplysninger. Hvis det er tilfældet, kan du anmode om at få indsigt i de oplysninger, der følger af lovgivningen (artikel 15, stk. 1, i GDPR). Vi underretter dig også om, hvilke garantier, der gives i henhold til artikel 46 i GDPR, såfremt der sker overførsel af dine personoplysninger til et tredjeland eller til en international organisation.

2. Ret til berigtigelse (artikel 16 i GDPR)

Du har ret til at få de behandlede personoplysninger berigtiget og/eller fuldstændiggjort, hvis de er forkerte eller ufuldstændige. Vi har pligt til at berigtige oplysninger uden unødig forsinkelse.

3. Ret til begrænsning af behandling (artikel 18 i GDPR)

Såfremt kravene er opfyldt, jf. artikel 18, stk. 1, i GDPR, har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. For nærmere oplysninger om konsekvenserne af en begrænsning, se artikel 18, stk. 2 og 3 i GDPR.

4. Ret til sletning (artikel 17 i GDPR)

Du har ret til at få dine personoplysninger slettet uden unødig forsinkelse, og vi har pligt til at slette disse oplysninger uden unødig forsinkelse, hvis et af forholdene i artikel 17, stk. 1, i GDPR gør sig gældende. Retten til sletning finder ikke anvendelse i de i artikel 17, stk. 3, i GDPR nævnte tilfælde.

5. Underretningspligt

Hvis du udnytter retten til berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller til begrænsning af behandling, skal vi underrette hver modtager, som personoplysningerne er videregivet til, om berigtigelsen, sletningen eller begrænsningen, medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt. Vi skal oplyse dig om disse modtagere, hvis du anmoder herom.

6. Ret til dataportabilitet (artikel 20 i GDPR)

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du har givet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. For nærmere oplysninger, se artikel 20 i GDPR.

7. Ret til at gøre indsigelser (artikel 21 i GDPR)

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger, der sker med hjemmel i artikel 6, stk. 1, litra e) eller f) i GDPR som følge af forhold, der vedrører din konkrete situation. For nærmere oplysninger herom, se artikel 21 i GDPR.

Derudover har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed i overensstemmelse med artikel 77 i GDPR.

VI. Navn og kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Schaeffler Danmark ApS
Jens Baggesens Vej 90P
8200 Aarhus N
Danmark

VII. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Schaeffler AG
Data protection officer
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

Status: Version 2.0, 30.05.2018

Hos Schaeffler anvender vi cookies for at gøre vores website mere brugervenlig for dig. Ved at bruge websitet, accepterer du brugen af cookies. Yderligere oplysninger

Accepter