Søgebegreb

Leverandører

Vi er stolte af, at vi igen og igen kan begejstre vores kunder med nye ideer og unikke produkter. Vores garanti for succes er leverandører, som også forpligter sig. I samarbejde bestræber vi os på en konstant optimering af vores produkter; vi tager imod nye udfordringer og holder øje med vores produktionsomkostninger. På den måde er vi med til at sikre vores stærke position på markedet.

Sammen med vores leverandører stræber vi efter top-class-performance til gavn for vores kunder.

Drivkraften er vores orientering mod vores kunder og målet om en konstant optimering af produktkvalitet og leveringsevne over for vores kunder i industrien. Det internationale indkøb i Schaeffler Group tager højde for de store krav, som vores kunder stiller til os, og er således en garant for den gode kvalitet.

Partnerskab er vejen til et godt forhold til vores leverandører.

Vi vælger vores leverandører ud fra objektive og gennemtænkte kriterier og vurderer hele tiden leveringsevnen ud fra samme kriterier. Viljen til innovation hos vores leverandører fører til en løbende produktoptimering for fortsat at sikre og udbygge vores konkurrenceevne, hvad funktion, kvalitet og pris angår. Vi er en fair og produktiv partner for vores kunder - dette commitment forventer vi også af vores partnere på det globale indkøbsmarked.

Indkøbsorganisation

Indkøbsorganisationen i Schaeffler Group er afspejlet i et stort produktudvalg og et meget internationalt indkøbsmarked. Et stort antal medarbejdere på vores produktionsfabrikker over hele verden beskæftiger sig med fremskaffelse af råstoffer, halvfabrikata og færdigvarer. Overalt stiller vi store krav til leverandørens leveringskvalitet.

Indkøbsfilosofi

Schaeffler Groups succes er i høj grad afhængig af vores leverandørers kapacitet. Vores indkøbsafdelinger over hele verden er derfor hele tiden interesseret i at finde nye leverandører, som kan yde et effektivt bidrag til vores største mål om at forbedre vores kundetilfredshed.

Stærke samarbejdspartnere er især kendetegnet ved følgende ting:

Leveringssikkerhed: Fleksibilitet, pålidelighed og evnen til at løse problemer er nogle af deres styrker.

Omkostningsansvar: En vigtig faktor i vores omkostningsberegninger er baseret på vores leverandørers prissætning. Vi forventer derfor en transparent prisdannelse.

Kvalitetsansvar: Leverandørens kvalitetsstrategi er baseret på princippet om "nul fejl" og en kontinuerlig forbedring af omkostninger, kvalitet, leveringstider og service. Der arbejdes efter principperne bag et nutidigt og effektivt kvalitetsmanagementsystem. Inden for bestemte brancher er en certificering efter ISO 9001, ISO TS 16949 eller AS 9000 en forudsætning for et samarbejde.

Miljøbeskyttelse: Vi stiller som mindstekrav til vores leverandører, at de overholder gældende love og regulativer. En certificering efter ISO 14001 og/eller EMAS (Eco Management and Audit Scheme) er ønskværdig og absolut essentiel for nogle brancher.

Samarbejde: Vi forventer kreative og innovative indkøbspartnere, der kan understøtte og hjælpe os med at udvide vores førende teknologiske position. De anvender forskellige værktøjer som f.eks. værdianalyse, standardisering, kan udvise teknisk spidsfindighed m.m.

Bliv leverandør

Har du lyst til at blive en af vores leverandører?

Kan du med jeres produkter bidrage til, at vi bliver endnu bedre til gavn for vores kunder? Så tag udfordringen op og bliv en af vores partnere.

Hvis du ønsker at søge om at blive Schaeffler leverandør, kan du downloade formularen ”Data Sheet for Suppliers”.
Data Sheet for Suppliers

Udfyld denne formular komplet med de vigtigste oplysninger om dit firma og jeres produkter og send formularen til:
supplier-application@schaeffler.com

Næste skridt mod et vedvarende partnerskab

Registrering på onlineplatformen SupplyOn er obligatorisk for et langvarigt partnerskab. Dette skyldes, at den elektroniske afvikling af forretningsprocesser inden for logistik, indkøb, kvalitet og finans skaber transparens og fremskynder processerne. Registrering på SupplyOn gør jer i stand til også fremadrettet at opfylde kravene inden for automobil- og industribranchen.
Du kan finde yderligere oplysninger om SupplyOn, og hvordan man registrerer sig, på vores Supplier Information portal. Tak for din interesse i at samarbejde med os.

Supplier Information Portal

Del side

Hos Schaeffler anvender vi cookies for at gøre vores website mere brugervenlig for dig. Ved at bruge websitet, accepterer du brugen af cookies. Yderligere oplysninger

Accepter