Miljø

Miljø- og arbejdspolitik

 
 
 
 

Schaeffler Group's miljø- og sikkerhedspolitik

Miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed er en del af vores ledelsesprincipper. Ved at opretholde et sikkert og sundhedsfremmende arbejdsmiljø samt en aktiv indsats for miljøbeskyttelse er vi med til at sikre virksomhedens fremtid og fortsatte succes.

De følgende grundprincipper er gældende for hele Schaeffler Group. Hermed tager vi ansvar over for vores medarbejdere, medmennesker og senere generationer.

Effektivt management inden for arbejdssikkerhed og miljø

Over hele verden benytter vi et managementsystem inden for arbejdssikkerhed og miljø, som vi hele tiden forsøger at optimere. Vi udvikler fremtidsorienterende koncepter og omsætter disse i fælleskab med vores samarbejdspartnere. Vi kontrollerer regelmæssigt, at vores retningslinjer implementeres, og hvordan managementsystemet fungerer inden for alle områder.

Sikre og medarbejdervenlige arbejdspladser

Vi har den holdning, at alle arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sygdomme grundlæggende kan undgås. Motiverede medarbejdere og chefer bakker op omkring målet om nul-arbejdsulykker. Når det kommer til beskyttelse af vores medarbejdere og leverandører er der ingen forskel. Når vi opretter nye arbejdspladser og nye arbejdsgange, gør vi brug af nyeste metoder. Her er en ergonomisk indretning af arbejdspladsen vigtig for os.

 

Pålidelig handlen

Vi forpligter os til at overholde alle love og retningslinjer i forhold til miljø- og arbejdsbeskyttelse. Vi går desuden ofte går et skridt videre end de eksisterende offentligt fastlagte love på området med egne retningslinjer. Maskiner og produktionsanlæg indkøbes, betjenes og vedligeholdes på en sådan måde, at farer og risici kan holdes på et minimum, samt at driftsforstyrelser undgås. Vi gør samtidig brug af nyeste teknologi.

Minimal miljøpåvirkning og miljøvenlige produkter

Vi vil undgå skadelig påvirkning af miljøet i alle vores aktiviteter på forhånd. Derfor holder vi vores forbrug af råstoffer og energi på et minimum. Vi betræber os på at minimere mængden af affald, spildevand, støj og andet udslip. Vores produkter er miljøvenlige, og i vores produktion tager vi hensyn til hele produktets livscyklus.

Ansvarsbevidste medarbejdere

Vi ønsker at fremme kompetencer og viden ved at informere og undervise vores medarbejdere og samarbejdspartnere, så de kan agere i et sikkert arbejdsmiljø og under hensyntagen til miljøbeskyttelse inden for alle områder i virksomheden.

Forebyggende tiltag

Vi beskytter vores medarbejdere mod sundhedsskadelige påvirkninger og vores miljø mod negative påvirkninger gennem omfattende, forebyggende tiltag. Overalt i virksomheden sørger vi for at stille den rette nødforanstaltning til rådighed over for vores medarbejdere og besøgende, i tilfælde af at nogen kommer til skade.

Åben dialog

Vi fører en intens og tillidsfuld dialog med interesserede parter. Vi informerer om vores tiltag inden for miljø- og arbejdsbeskyttelse samt om de miljøpåvirkninger, vi forårsager rundt omkring i virksomheden.

Ledelsen og medarbejdere er forpligtiget til at overholde denne miljø- og sikkerhedspolitik.

 

Hos Schaeffler anvender vi cookies for at gøre vores website mere brugervenlig for dig. Ved at bruge websitet, accepterer du brugen af cookies.Yderligere oplysninger

Accept