Publikationer
 

Dokument | 2016-03
Code of Conduct

 
Om virksomheden

Code of Conduct

Schaeffler Group viderefører LuK, INA og FAG's linje om at udvise social ansvarlighed og ser det som en forudsætning for fortsat at kunne have succes. Schaeffler Groups Code of Conduct er baseret på de ni principper fra "Global Compact", "The Global Sullivan Principles of Corporate Social Responsibility" og på standarden for "Social Accountability International". Grundprincipperne skal betragtes som et mindstekrav. Særtillæg fra lande, som er baseret på kulturelle omstændigheder er ikke indskrænket heraf.

Menneskerettigheder
Vi påtager os at respektere de internationale menneskerettigheder inden for vores indflydelsesområde.

Tvangsarbejde
Vi tager afstand til enhver form for tvangsarbejde i vores virksomhed og hos vores forretningspartnere.

Børnearbejde
Vi tager afstand til børnearbejde i vores virksomhed og hos vores forretningspartnere.

Diskrimination og respekt
Vi vil sikre arbejdspladser uden diskrimination og chikane på grund af køn, race, hudfarve, religion, alder, nationalitet, handicap eller seksuel orientering. Medarbejdere i vores virksomhed fortjener gensidig respekt.

Løn og arbejdstider
Vi erkender, at vores medarbejdere har ret til en anstændig løn og vil efterkomme kravet om mindsteløn, som er fastlagt på det lokale arbejdsmarked. Vi vil overholde de gældende regler om arbejdstider på alle niveauer i vores virksomhed.

Forholdet til medarbejdere og medarbejderrepræsentanter
Vi respekterer medarbejdernes ret til at kunne forhandle kollektivt. Derudover giver vi vores medarbejdere vedvarende ret til ytringsfrihed over for ledelsen.

Forenelighed mellem arbejde og familie
Vi er en famlieejet virksomhed. Vores famlievenlige foranstaltninger bidrager til tilfredse og motiverede medarbejdere og dermed styrkelse af Schaeffler Groups forretningsområde.

Sundhed og sikkerhed
Vi vil opretholde et sikkert og sundt arbejdsmiljø, som lever op til eller overstiger de respektive krav om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Vi vil gøre en indsats for at forhindre arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sygdomme.

Medarbejderudvikling
Vi betragter medarbejderudvikling som en væsentlig investering i virksomhedens fremtid. I den sammenhæng vægter vi både faglige og sociale kompetencer.

Leverandører
Vi opmuntrer ved lejlighed vores leverandører til at implementere lignende grundprincipper omkring solcial ansvarlighed i deres virksomhed.

Miljøansvarlighed
Vi opretholder et effektivt miljømanagementsystem på alle produktionssteder over hele verden, som vi konstant forsøger at optimere. Der skal herunder som minimum leves op til de miljøkrav, som er fastlagt i den lokale lovgivning samt de bestemmelser, som er forelagt af miljømanangementsystemet i Schaeffler Group. For at kunne udøve denne miljøansvarlighed samarbejder vi med vores forretningspartnere og leverandører.

Interessekonflikter, gaver og bestikkelse
Vi bør ikke at tage imod gaver eller uddele gaver, som kan føre til en interessekonflikt. Især må der ikke gøres brug af bestikkelse eller anden form for illegal betaling over for funktionærer eller andre personer.

Ansvarlighed
Vi har tillid til, at hver enkelt medarbejder føler et personligt ansvar i forhold til vores Code of Conduct og derved også opfordrer sine kolleger til at rette sig herefter. Ledelsen er ansvarlig for at håndhæve disse grundprincipper, samt at de bliver implementeret i vores retningslinjer og bestemmelser.

 

Hos Schaeffler anvender vi cookies for at gøre vores website mere brugervenlig for dig. Ved at bruge websitet, accepterer du brugen af cookies.Yderligere oplysninger

Accept