Publikationer
 

Brochure | 2015-07
Expertise in Bearing Technology and Service for Rail Vehicles

 
 

Teknisk produktinformation | 2017-02
Repair and Reconditioning of Rolling Bearings

 
 
KONTAKT
Produktprogram

Andre lejringer

Lejer fra Schaeffler er også velegnede til brug i køreledningsophæng og sporskiftere, til krængnings- og sporstabilisering samt sporjustering, da de er meget robuste, driftsikre og kosteffektive. De sørger desuden for, at lejer i dørsystemer, i koblingen mellem motorvogn og bogie samt i bremsesystemer er sikre og har en lang levetid.

 

Lejringer til køreledningsophæng og sporskiftere

 

Sikre og solide trods permanent belastning

Som et varigt aktiv er jernbanenettet en langtidsinvestering, der igennem mange år udsættes for store belastninger. Lejer fra Schaeffler bidrager til, at eksempelvis sporskiftere og køreledningsophæng arbejder pålideligt i mange år.

 

Lejringer og komponenter til bremsesystemer

 

Gennemtestet design garanterer sikkerhed og funktion

Lav vægt, små indbygningsdimensioner, letløbende komponenter og driftsikkerhed - det er alt sammen krav, der stilles til moderne bremsesystemer i jernbanekøretøjer. Her kommer produkter i INA brand til deres rette: nålelejer, lukkede nålebøsninger, aksialnålelejer og friløbslejer, der giver mulighed for innovative løsninger.

 

Lejringer til krængnings- og sporstabilisering

 

Kortere rejsetid og større komfort via højere hastigheder

INA lejer til krængnings- og sporstabilisering sørger for kortere rejsetid og større komfort i intercity transport. Alt afhængig af applikationen kan der anvendes INA støtteruller, cylindriske rullelejer med noter i yderringen, cylindriske nåle-aksialrullelejer og vedligeholdelsesfrie ledlejer. Schaeffler lejer til krængningsstabilisering er fx installeret i ICN-togene (Intercity Tilting Trains) i Schweiz samt i Alstoms ny Pendolino.

 

Lejringer til sporjustering

 
 
 
 

Omkostningsreduktion og tidsbesparelse via sporjustering

Forskellige sporvidder i Europa og Asien kan medrøre forsinkelser i passager- og godstransporten fra land til land. Automatisk sporjustering ved grænsen og indstillelige hjulsæt på køretøjet gør det muligt hurtigt at justere afstanden mellem hjulene på akslen.

Vedligeholdelsesfrie cylindriske glidebøsninger og INA støtteruller understøtter den komplekse sporjusteringsmekanisme og gør det muligt at udvide vedligeholdelsesintervallerne. Disse produkter anvendes fx i ZNTK Poznán S.A.'s SUW 2000 sporjusteringssystemer.

 

Lejringer til koblinger

 
 
 
 

Stabil drift uden vedligeholdelse

Koblinger overfører lokomotivets trækkraft til de tilkoblede vogne eller forbinder flere drevne enheder med hinanden. Nogle specialtyper som fx lukkede koblinger har ikke kun trækkræfter men også tryk- og vægtkræfter.

INA ledlejer har været anvendt i mere end 30 år. Mens der i starten var tale om stål/stål ledlejer, der krævede vedligeholdelse, giver vores optimerede ELGOGLIDE® glidelag mulighed for vedligeholdelsesfrie ledlejer med meget lang levetid. Dette imødekommer også operatørernes ønsker om en reducering af udgifterne til vedligeholdelse og kortere stilstandstid.

 

Lejringer til pantografstrømaftagere

 
 
 
 

Pålidelig drift igennem mange år med stiv og slørsvag lejring

Strømaftagere og pantografer overfører strømmen fra den hårdt opspændte strømførende køreledning til køretøjets strømforbrugere. Denne opgave skal udføres sikkert under meget varierende driftsbetingelser. Det kan være høje hastigheder på op til 500 km i timen eller temperaturer på under -40 °C (klimatiske betingelser som komponenterne udsættes for uden beskyttelse).

Lejer fra Schaeffler giver mulighed for lav friktion, letløbende og pladsbesparende løsninger, der samtidig har den stivhed og det lave slør, der kræves til en langvarig drift.

 

Lejringer til dør- og indstigningssystemer

 
 
 
 
 
 

Minimal vedligeholdelse med holdbare og robuste lejer

Lejer fra Schaeffler anvendes i dørløsninger til passagervogne, godsvogne og på perroner. Løbe- og støtteruller med og uden akseltap, kuglebøsninger samt ledlejer og ledhoveder sørger for, at disse komplekse systemer, der udsættes for store belastninger, virker pålideligt og med lange vedligeholdelsesintervaller.

Passagervogne
Togdøre på passagervogne åbnes ofte med en svingende udadgående bevægelse samtidig med en lineær åbningsbevægelse af selve dørene. Vedligeholdelsesfrie INA ledlejer og ledhoveder udfører disse svingbevægelser meget pålideligt. I nogle tilfælde anvendes også spænderingslejer med flangelejehus. Til den lineære bevægelse anvendes skinnesystemer med løberuller eller lineære moduler med kugleomløbssystemer.

Desuden kan der anvendes løberuller til ekstra understøtning, så åbningsbevægelsen foregår på en sikker måde. Komponenterne kan ofte klare mere end 10 års drift, helt uden problemer.

Godsvogne
Dørløsninger i godsvogne, fx vogne med skydedøre og selvaflæsning, findes i mange forskellige varianter. Støtteruller, løberuller, nålelejer og ledlejer fra Schaeffler sørger for den nødvendige robusthed med lang levetid samt minimal vedligeholdelse. De anvendes i mekanismen til skydedøre og oplukkelige tag. Desuden sørger de for, at glidemekanismer, føringer, momentforstærkere, koblinger og transmissionslejringer fungerer, som de skal.

 

Lejringer til sammenkobling af vognkasser og bogier

 
 
 
 

Størst mulig kørselskomfort, også på vanskelige strækninger

Drejekranslejer med firepunktslejer anvendes ofte i moderne sporvogne og U-baner til forbindelse af vognkasser og bogier. Stederne, hvor disse lejer indbygges, er kendetegnet ved smuds og snavs, lang driftstid og vibrationer, og stederne er ofte vanskelige at tilgå.

INA drejekranslejer egner sig til sådanne vanskelige omgivelser på grund af følgende parametre:

  • effektive tætninger med god beskyttelse mod dampstråler
  • Corrotect® korrosionsbeskyttelse
  • forspændte løbebanesystemer
  • specialfedt
  • lange vedligeholdelsesintervaller
  • høj driftsikkerhed
  • enkel montage

Der anvendes forskellige specialdesigns, fx med ekstra afdækning og integreret, indstillelig rulningsdæmpning.

 

Lejringer til sammenkobling af vognkasser med hinanden

 

Meget høj bæreevne under ekstrem belastning

I mange moderne jernbanekøretøjer er de enkelte vognkasser koblet sammen med overgange, så passagererne let kan bevæge sig fra den ene vogn til den anden. Som forbindelse anvendes der vedligeholdelsesfrie INA ledlejer og ledhoveder, der selv under ekstrem belastning (fx pufferbelastning) forener høj bæreevne med små lejedimensioner, lav friktion og lang levetid. Desuden sørger INA ledlejer for mere komfort som for eksempel i Combino motorvogne fra Siemens.

 

Øvre centerled
De øvre centerled forbinder vognkasserne i taget. Vedligeholdelsesfrie ledlejer og ledhoveder giver mulighed for de nødvendige dreje- og vippebevægelser samt hældningsbevægelser i længderetningen, når toget drejer og bevæger sig op eller ned ad bakke.

 

Nedre centerled
De nedre centerled forbinder vognkasserne i gulvniveau. Vinkelkontaktledlejer og aksialledlejer sørger for de nødvendige dreje- og vippebevægelser samt hældningsbevægelser i længderetningen, når toget drejer og bevæger sig op eller ned ad bakke samt den vandrette positionering. Desuden overfører lejerne alle accelerationskræfter mellem vognkasserne. I køretøjer med lavt gulv uden bogie bærer de også vægten af vognkassen.

 
 

Hos Schaeffler anvender vi cookies for at gøre vores website mere brugervenlig for dig. Ved at bruge websitet, accepterer du brugen af cookies.Yderligere oplysninger

Accept