KONTAKT
 
Tilstandsovervågning

Godkendelse af nye maskinanlæg

Kombinationen af forskelligartede diagnoseteknikker giver eksperterne fra Schaeffler mulighed for at foretage en producentneutral vurdering af nye anlæg. Hyppigt forekommende installationsfejl kan således konstateres allerede i idriftsættelsesfasen. Til disse fejl tæller: mangelfuld opretning af motorer, pumper og ventilatorer samt fejlbehæftede elektriske forbindelser i kontaktskabe.

Eksperter fra Schaeffler kontrollerer de steder, hvor der oftest forekommer problemer og registrerer den aktuelle tilstand. Ved behov kan man således i tide bede producenten eller ejeren om at foretage de nødvendige rettelser. Hvis sådanne fejl og mangler ikke opdages i løbet af garantiperioden, kan fejlretning og følgeskader medføre betydelige udgifter og stilstand af maskinanlægget.