YDERLIGERE INFORMATIONER

Online katalog medias

KonusringeKonusmåleapparater
KONTAKT
 
Måleudstyr

Konusmasterringe og konusmåleapparater

Masterringe og måleapparater anvendes til måling af koniske akselsæder. Det er vigtigt at sikre, at pasfladerne på lejer og akselsæder opnår en god kontakt.
Måleapparater, dog ikke konusmasterringe, fås til forskellige konusvinkler.

 

Konusmasterringe

Konusmasterringe KLR er den enkleste mulighed til måling af akselsædet til små lejer. Ved hjælp af mærkefarve kan man fastslå, om konusmasterring og aksel passer sammen. Man bliver ved med at justere, indtil konusmasterringen passer i hele sin bredde. Inderringene på lejet kan ikke anvendes som referencering, da de kan blive beskadiget af mærkefarven.

Konusmasterringe fås til konusdiameter fra 30 mm til 240 mm.

 
 

Konusmåleapparat til konus 1:12 og 1:30

Konusmåleapparat MGK133 er beregnet til måling af udvendig konus med en konusvinkel på 1:12 og 1:30 og en konusdiameter på 27 mm til 205 mm.

Gentagelsesnøjagtigheden i måleresultaterne ligger på under 1 µm.

Måleapparatet ligger på konussen med fire hærdede og polerede bolte. Disse anslagsbolte sikrer sammen med et aksialt anslag, at måleapparatets position på konussen kan bestemmes præcist. Anslaget kan placeres på måleapparatets forside eller bagside.

I apparatet er der to bevægelige målebøjler. Den ene måler på den mindste konusdiameter og den anden på den store konusdiameter. Der er en bestemt afstand mellem målebøjlerne. Et mikrometer måleur angiver afvigelser fra konusdiameterens foregivne mål.

Måleapparatet indstilles på en masterkonus (fås på forespørgsel).

 
 

Konusmåleapparat til konusvinkel 0° til 6°

Konusmåleapparat MGK132 er beregnet til måling af udvendig konus med en konusvinkel på 0° bis 6° og en konusdiameter på 90 mm til 360 mm.

Gentagelsesnøjagtigheden i måleresultaterne ligger på under 1 µm.

Måleapparatet placeres på emnet med fire hærdede og lappede retteskinner. Skinnerne danner en vinkel på 90°. Ved hjælp af et aksialt anslag på forsiden eller bagsiden fastlægges måleapparatets position på konussen.

Måleslæden er anbragt mellem retteskinnerne. Et måleur i huset ligger på måleslæden og angiver, hvor meget konusdiameteren afviger fra det foregivne mål. Et mikrometermåleur på måleslæden angiver konusvinkelafvigelsen.

Måleapparatet indstilles på en masterkonus (fås på forespørgsel).