YDERLIGERE INFORMATIONER

Online katalog medias

Temperatur
KONTAKT
 
Tilstandsovervågning

Temperatur

FAG TempCheck PLUS
Det infrarøde termometer FAG TempCheck PLUS er beregnet til termisk overvågning af maskindele. På denne måde undgår man ikke-planlagte maskinstop.

Det infrarøde termometer måler den afgivne infrarøde stråling fra et legeme og beregner på det grundlag overfladetemperaturen. Den optiske måling gør det muligt at måle temperaturen på svært tilgængelige steder og bevægelige overflader.

 

Fordele ved FAG TempCheck PLUS:

 • nyeste infrarøde temperaturteknologi med præcisionsglasoptik til præcis optisk temperaturmåling
 • lille måleplet på 13 mm til 140 mm ved en afstand på op til
 • størrelsen på målepletten svarer til 20:1 (afstand: måleplettens størrelse) ved en afstand på mere end 140 mm
 • hurtig og præcis temperaturmåling i et temperaturområde på –32 °C til +530 °C
 • emissionsgraden kan indstilles i forhold til materialet
 • lav vægt (150 g)
 • USB interface
 • report software
 • let betjening
 • billig i anskaffelse.
 
 

FAG TempCheck PRO

Det infrarøde termometer FAG TempCheck PRO er beregnet til termisk overvågning af maskindele og væsker. Det er muligt at måle temperaturen både berøringsfrit (optisk) og med overfladeføler.

Det infrarøde termometer måler den afgivne infrarøde stråling fra et legeme og beregner på det grundlag overfladetemperaturen. Den optiske måling gør det muligt at måle temperaturen på svært tilgængelige steder og bevægelige overflader.

 

Sammenlignet med FAG TempCheck PLUS har FAG TempCheck PRO et større måleområde, højere optisk opløsning, hukommelse og to ekstra overfladefølere til temperaturmåling.

Overfladeføleren er beregnet til at måle overfladetemperaturen med kontakt. Temperaturføleren til neddykning er beregnet til temperaturmåling af f.eks. væsker eller smøremidler.

Fordele ved FAG TempCheck PRO er:

 • nyeste infrarøde temperaturteknologi med præcisionsglasoptik til præcis optisk temperaturmåling
 • lille måleplet på 13 mm ved en afstand på op til 260 mm
 • størrelsen på målepletten svarer til 40:1 (afstand: måleplettens størrelse) ved en afstand på mere end 260 mm
 • hurtig og præcis temperaturmåling i et temperaturområde på –32 °C til +760 °C
 • emissionsgraden kan indstilles i forhold til materialet
 • ekstra temperaturfølere til måling med overfladeføler
 • lav vægt (150 g), let betjening
 • USB interface, hukommelse, report software
 • billig i anskaffelse.