Om virksomheden

Vision og kerneværdier

Brian Dumont Hansen: Managing Director Schaeffler Danmark ApS

Vision

Schaeffler Group skal være førende på det globale marked inden for vores branche i handels-, industri- og automobilsektoren.

En sådan vision kræver mindst fem ting:

  • Stabil og konstant vækst inden for alle områder
  • Fremtidsorienterede investeringer
  • Innovationskraft og kreativitet
  • Indgående kendskab til markedet og kunder
  • Tæt og konstruktivt samarbejde internt i Schaeffler Group

Kerneværdier

  • Vi skal arbejde målrettet frem mod konstante forbedringer af vores kompetencer på alle områder.
  • Vi skal være et pålideligt valg, der er med til at sikre kundens og dermed også vores fremtid.
  • Vi vil skabe et forhold til vores kunder, som bygger på gensidig respekt og tillid.
  • Vi vil skabe et positivt arbejdsmiljø gennem gensidig forståelse, ansvar og respekt over for vores medarbejdere og kollegaer.